ავტორი: მამუკა გურული

დღეისათვის ეზოთერიაში, ნეო-ფსიქოლოგიასა და New-Age-ს ნებისმიერ მიმართულებაში დამკვიდრებულია ტერმინი - ეგრეგორი. ამ ცნების შესახებ წარმოდგენები ძალიან მრავალფეროვანი და წინააღმდეგობრივია. ბევრს იგი ცალსახად ნეგატიურ „წარმონაქმნად“ მიაჩნია, ბევრი მას მაგიურ და მისტიურ საბურველში ხვევს. ბევრი - მეცნიერული ტერმინებით ხსნის, ყოველგვარი მისტიფიკაციის გარეშე. ამ ნაშრომში ვეცდები დაწვრილებით ავღწერო ეგრეგორების შესახებ სხვადასხვა ცნობები და წარმოდგენები, განვაზოგადო ამ ცნების არსი და შემოგთავაზოთ ჩემი შეხედულება მის შესახებ. ასევე მოვახდინო ეგრეგორთა კლასიფიკაცია, ავღწერო მათი როლები და ფუნქციები, მათი დადებითი და უარყოფითი მხარეები და ა.შ.

(ტექსტის სანახავად გადადით შემდეგ გვერდზე)