ანთროპოსოფია

Arild Rosenkrantz Nyx

მონაკვეთი რუდოლფ შტაინერის წიგნიდან - "როგორ მიიღწევა ზენა სამყაროების შემეცნება?"

მთარგმნელი: ვიტალი დარსანია

განვითარება შემდეგნაირად ხდება: ადამიანმა გარკვეული

stein

თარგმნეს ზვიად გამსახურდიამ და მერაბ კოსტავამ

წყარო

სულის გარდასხეულება და

leonardo da vinci vitruvian man thumbnail big

თარგმნეს ზვიად გამსახურდიამ და მერაბ კოსტავამ

წყარო

ბავშობისას, ადამიანური ცხოვრების განვითარებაში დგება ჟამი

Chakras n etheric body

IV. სხეული, სამშვინველი და სული

თარგმნეს ზვიად გამსახურდიამ და მერაბ კოსტავამ

teo

ადამიანის არსება

თარგმნეს ზვიად გამსახურდიამ და მერაბ კოსტავამ

goethianummmm

შესავალი ადამიანის დანიშნულებისა და სამყაროს ზეგრძნობადი შემეცნების სფეროში

თარგმნეს ზვიად

კითხვის რეჟიმი

ტექსტის ზომა

ტექსტის ფერი

ფონი