პრაქტიკები და მედიტაციები

isha kriya

იშა კრია - სადჰგურუს მედიტაცია

წყარო

მთარგმნელი: მამუკა გურული

იშა კრია - ესაა ძალიან მარტივი

კითხვის რეჟიმი

ტექსტის ზომა

ტექსტის ფერი

ფონი