მეოთხე გზა

type of Borderline Personality Disorder

პიოტრ უსპენსკის წიგნიდან - "მეოთხე გზა"

მთარგმნელი: მამუკა გურული

კითხვა: რატომაა ასეთი რთული ყურადღების

flight sky earth space111

(პიოტრ უსპენსკის წიგნიდან - "მეოთხე გზა")

ადამიანის ყოველი ცენტრი შექმნილია გარკვეული სახის ენერგიით მუშაობისთვის და სწორედ იმას იღებს, რაც ჭირდება. მაგრამ ყველა

guuurj

გიორგი გურჯიევის მოსწავლის - პიოტრ უსპენსკის წიგნიდან - "მეოთხე გზა"

მთარგმნელი: მამუკა

full moon moon bright sky 47367

გიორგი გურჯიევის მოსწავლის - პიოტრ უსპენსკის წიგნიდან - "მეოთხე გზა"

მთარგმნელი: მამუკა

lsd

გიორგი გურჯიევის მოსწავლის - პიოტრ უსპენსკის წიგნიდან - "მეოთხე გზა"

მთარგმნელი: მამუკა

pix buddha snow

მონაკვეთი გიორგი გურჯიევის მოსწავლის, პიოტრ უსპენსკის წიგნიდან - "მეოთხე გზა"

მთარგმნელი: მამუკა

Ouspensky sitting

მონაკვეთი გიორგი გურჯიევის მოსწავლის, პიოტრ უსპენსკის წიგნიდან - "მეოთხე გზა"

მთარგმნელი: მამუკა

gurjiev

 ადამიანი მრავალსახოვანი, „სხვადასხვაგვარი“ არსებაა (ლონდონი, 1922)

 ადამიანი

კითხვის რეჟიმი

ტექსტის ზომა

ტექსტის ფერი

ფონი