სადჰგურუ

Sadhguru J34

ტრანსკრიბცია სადჰგურუს ვიდეოდან

მთარგმნელი: გუგა გეგეჭკორი

სადჰგურუ სტუდენტებს პასუხობს კითხვაზე თუ

111 honey

ტრანსკრიბცია სადჰგურუს ვიდეოდან

მთარგმნელი: თეონა ნაცვლიშვილი

თაფლი არის ერთადერთი ნივთიერება პლანეტაზე

purpose

ტრანსკრიბცია სადჰგურუს ვიდეოდან

მთარგმნელი: თეონა ნაცვლიშვილი

ცხოვრება მნიშვნელოვანია, რადგან ეს

reiki

წყარო

მთარგმნელი: თეონა ნაცვლიშვილი

სადჰგურუ გვაჩვენებს, თუ როგორ შეუძლია შეგვიყვანოს შეცდომაში პრანით მკურნალობამ და მსგავმა

aaaowl

ტრანსკრიბცია სადჰგურუს ვიდეოდან

მთარგმნელი: ნინო მამულაძე

კითხვა სადგჰურუსადმი

sadhguru alkohol

ტრანსკრიბცია სადჰგურუს ვიდეოდან

მთარგმნელი: ანასტასია მჟავია

კითხვა: როგორი მოქმედებს ალკოჰოლი

cancer

ტრანსკრიბცია სადჰგურუს ვიდეოდან

მთარგმნელი: თეონა ნაცვლიშვილი

შეკითხვა: სინამდვილეში რა არის კიბო

ekadash1

ტრანსკრიბცია სადჰგურუს ვიდეოდან

მთარგმნელი: თეონა ნაცვლიშვილი

(სადჰგურუ გვიყვება

sadhguru spot for the love of life

ტრანსკრიბცია სადჰგურუს ვიდეოდან

მთარგმნელი: თეონა ნაცვლიშვილი

საკვები კლასიფიცირდება სამ კატეგორიად

sadhgur

ტრანსკრიბცია სადჰგურუს ლექციიდან

მთარგმნელი: მამუკა გურული

ჩვენს დროში რელიგია მეტწილად რწმენების

GettyImages 727141025 5b23daad3418c6003742fe52

მონაკვეთი სადჰგურუს წიგნიდან - "შინაგანი ინჟინერია"

მთარგმნელი: მამუკა

sadhguru212

სადჰგურუს წიგნიდან - "შინაგანი ინჟინერია"

მთარგმნელი: მამუკა გურული

ყმაწვილობაში მოტოციკლით ვმოგზაურობდი

კითხვის რეჟიმი

ტექსტის ზომა

ტექსტის ფერი

ფონი