სიზმრების სამყარო

dream paralisis1

მთარგმნელი: ნანა ტატიშვილი ბალაჯაევა

წყარო

გაცნობიერებულ სიზმრებს შეიძლება ვუწოდოთ თავისებური „მოგზაურობა ქვეცნობიერში“ და მათი მართვა ხდება

 valerian highმთარგმნელი: ნუცა მეუნარგია

წყარო

ვალერიანის ფესვები არის უძველესი დამამშვიდებელი და მღელვარებისგან განმათავისუფლებელი

cover

 წყარო

მთარგმნელი: ნუცა მეუნარგია

რამდენ ჩვენგანს გვახსოვს სიზმრები? რამდენს შეგვიძლია მათი კონტროლი?

ადამიანთა

got

სტატია მომზადებულია კარლოს კასტანედას წიგნებსა და სხვადასხვა ეზოთერულ წყაროებზე დაყრდნობით.

s1

წყარო

მთარგმნელი: მამუკა გურული

გაცნობიერებული სიზმრები - ესაა მდგომარეობა, როცა სიზმარში ხვდებით, რომ გძინავთ. ეს გაცნობიერება შესაძლოა

კითხვის რეჟიმი

ტექსტის ზომა

ტექსტის ფერი

ფონი