სიზმრების სამყარო

cover

 წყარო

მთარგმნელი: ნუცა მეუნარგია

რამდენ ჩვენგანს გვახსოვს სიზმრები? რამდენს შეგვიძლია მათი კონტროლი?

ადამიანთა

got

სტატია მომზადებულია კარლოს კასტანედას წიგნებსა და სხვადასხვა ეზოთერულ წყაროებზე დაყრდნობით.

s1

წყარო

მთარგმნელი: მამუკა გურული

გაცნობიერებული სიზმრები - ესაა მდგომარეობა, როცა სიზმარში ხვდებით, რომ გძინავთ. ეს გაცნობიერება შესაძლოა

კითხვის რეჟიმი

ტექსტის ზომა

ტექსტის ფერი

ფონი