მთარგმნელი: მამუკა გურული

წყარო

ამ ხაზის წაკითხვა ორივე მიმართულებით შეიძლება - ნეკა თითის მხრიდან ან პირიქით (სხვადასხვა ტრადიციის შესაბამისად). იგი ასახავს ემოციურ სტაბილურობას, რომანტიკულ პერსპექტივებს, დეპრესიებს და გულის ჯანმრთელობას. 

- იწყება საჩვენებელი თითის ქვემოდან - დამაკმაყოფილებელი პირადი ცხოვრება;

g1 

- იწყება შუა თითის ქვემოდან - სიყვარულში ეგოისტია.

g2

- იწყება შუიდან - ადვილად უყვარდება.

g3

- სწორი და მოკლე - ნაკლები ინტერესი რომანებისადმი. 

g4

- ეხება სიცოცხლის ხაზს - გული ადვილად უტყდება.

g5

- გრძელი და მოხრილი - ადვილად გამოხატავს გრძნობებს და ემოციებს.

g6

- სწორი და თავის ხაზის პარალელური - კარგად მართავს ემოციებს.

g7

- ტალღოვანი - ბევრი ურთიერთობა და შეყვარებული. სერიოზული ურთიერთობების ნაკლებობა. 

g8

- რგოლი ხაზზე - სევდა ან დეპრესია

g9

- გატეხილი ხაზი - ემოციური ტრავმა

g10

- პატარა ხაზები, რომლებიც გულის ხაზს გადაკვეთენ - ემოციური ტრავმა.

g11