ფსიქოლოგია

masturbation

რა არის მასტურბაცია?

მასტურბაცია არის გენიტალიების თვით-სტიმულაცია სიამოვნებისთვის და თვით-კომფორტისთვის. ბავშვები ამას

cnobiereba

რა არის ცნობიერება?

ცნობიერების განსაზღვრება რთულია, რადგან ეს შინაგანი თვისებაა. შეუძლებელია ასევე მისი არსებობის განსაზღვრა

arhetipi

 იუნგის თეორიის თანახმად, ცოცხალ ბუნებაში ყველა პროცესს არქეტიპები, ანუ პირველ-ფორმები მართავენ. ყველა არქეტიპი

«ბავშვებისადმი სიყვარული, როგორც ასეთი, არ არსებობს» -  როგორ ასახიჩრებენ მშობლები თავიანთ

კითხვის რეჟიმი

ტექსტის ზომა

ტექსტის ფერი

ფონი