ფსიქოლოგია

KioStark

TED-ის ვიდეოს ტრანსკრიბცია

წამყვანი: კიო სტარკი

მთარგმნელი: ქრისტი ჩხაბერიძე

არსებობს რაღაცები რასაც

jordan peterson

ტრანსკრიბცია ჯორდან პიტერსონის ვიდეოდან

(ვიდეო იხ. ტექსტის ბოლოს).

მთარგმნელი: დეა

cnobiereba

რა არის ცნობიერება?

ცნობიერების განსაზღვრება რთულია, რადგან ეს შინაგანი თვისებაა. შეუძლებელია ასევე მისი არსებობის განსაზღვრა

arhetipi

 იუნგის თეორიის თანახმად, ცოცხალ ბუნებაში ყველა პროცესს არქეტიპები, ანუ პირველ-ფორმები მართავენ. ყველა არქეტიპი

 
„ნებისმიერი სერიოზული კონფლიქტი სხეულში თავის კვალს რიგიდულობის (დაჭიმულობის) ფორმით ტოვებს“ (ვ

კითხვის რეჟიმი

ტექსტის ზომა

ტექსტის ფერი

ფონი