ფსიქოლოგია

 
„ნებისმიერი სერიოზული კონფლიქტი სხეულში თავის კვალს რიგიდულობის (დაჭიმულობის) ფორმით ტოვებს“ (ვ

კითხვის რეჟიმი

ტექსტის ზომა

ტექსტის ფერი

ფონი