ვექტორული ფსიქოლოგია

წლების მანძილზე ადამიანი ცდილობს პასუხი გასცეს ფუნდამენტურ კითხვებს: ვინ ვარ მე? რა მინდა? რატომ მაქვს ასეთი სურვილები? რა არის

 ავტორი: ვ. იუნევი

 წყარო: www.svp.ge

 ამ ტექსტის გაცნობამდე გირჩევთ გაეცნოთ

veqtorsss

ავტორი: მამუკა გურული

 ამ სტატიაში მიმოვიხილავთ გარეგნულ გამოვლინებებს თვითოეულ ვექტორში, და მაგალითების სახით ავიღებთ პირობითად ერთ

aracnobieri

 ვინაიდან კაცობრიობა ვითარდება, ფუნქციები განიცდიან გარკვეულ სახეცვლილებებს, მაგრამ დროის ნებისმიერ მონაკვეთში ვექტორის

maskaa

დეპრესია, სუიციდი, შიზოფრენია, აუტიზმი – მხოლოდ სმენითი ფსიქოტიპისთვისაა დამახასიათებელი. შინაგანი სიცარიელე და დაუკმაყოფილებლობა რაიმე გარეგნული მიზეზების

batman

ავტორი: მამუკა გურული

მოგეხსენებათ, რომ ვიზუალური ვექტორი, ესაა ინტელექტის ხატ-სახეობრივი და ემოციური ტიპი. იგი აღიქვამს ხატ-სახეებით და ყველაზე დიდ ემოციურ კავშირში შედის მათთან

smena1

სმენის ვექტორი ეს არის ინფორმაციის მეოთხედის შიდა ნაწილი. ამ ვექტორის ფუძეა აბსოლუტური ინფორმაცია. მიეკუთვნება ინტროვერტულ

ideas33ავტორი: მამუკა გურული

სმენის ვექტორიანი იდეებით ცხოვრობს. არასაკმარისად განვითარებული სმენა მიჰყვება იდეებს (ძირითადად სხვა

0

ავტორი: სერგო ღამბაშიძე

წყარო

პირველ რიგში ვნახოთ, რას ნიშნავს კომბინაცია. მოვიყვანოთ მარტივი შედარება: ქვიშა, წყალი და ცემენტი სხვადასხვა სუბსტანციებია

georgian grunge flag by encleaver

ავტორი: სერგო ღამბაშიძე

წყარო: svp.ge

ლექციაში ვისაუბრებთ ქართულ მენტალიტეტზე. შეგახსენებთ, რომ მენტალიტეტი არის ამა თუ იმ ვექტორის ფასეულობა

mens

ავტორი: ვიაჩესლავ იუნევი

მთარგმნელი: სერგო ღამბაშიძე

მეორე ნაწილი

(ლექციის

კითხვის რეჟიმი

ტექსტის ზომა

ტექსტის ფერი

ფონი