ვექტორული ფსიქოლოგია

1112

ავტორი: მამუკა გურული

ვიზუალური ფსიქოტიპის დამოკიდებულებებზე დიდ გავლენას ახდენს ასევე ის, თუ რომელ ვექტორებთანაა კომბინაციაში

kino 11

ავტორი: მამუკა გურული

ამ სტატიაში სისტემურად განვიხილოთ ისეთი მოვლენა, როგორიცაა კინო-ხელოვნება. პირველ რიგში უნდა ვთქვათ, რომ

klasic

მთარგმნელი: მამუკა გურული

წყარო

კითხვა: ვინ წერს და უსმენს კლასიკურ მუსიკას და რა მდგომარეობებში, ან განვითარების რა

კითხვის რეჟიმი

ტექსტის ზომა

ტექსტის ფერი

ფონი