სამყაროს კანონები

ჩვენი სამყაროს მუშაობის ძირითადი პრინციპები ყველა რელიგიაშია აღწერილი. ამ პრინციპების დაცვა არის გარანტი, რომ ჩვენი ბედი წარიმართება ყველა არსებული ვარიანტიდან ყველაზე საუკეთესო და სასურველი სცენარით. მაგრამ თქვენ გამოგიმუშავდათ ჩვევა დაარღვიოთ ეს პრინციპები და კანონები. ხაზი მინდა გავუსვა, რომ ჩვენ ამ ყველაფერს განზრახ არ ვაკეთებთ და არც იმიტომ რომ გვინდა ვიცხოვროთ სამყაროს კანონზომიერების საწინააღმდეგოდ, უბრალოდ არ ვიცით როგორ გამოვიყენოთ ცოდნა პრაქტიკაში და ყოველდღიურობაში.

ცხოვრების გზაზე ჩვენ მუდმივად ვხვდებით სხვადასხვა სიტუაციებში და ვურთიერთქმედებთ ადამიანებთან. ურთიერთობის და ურთიერთქმედების პროცესში გვიჩნდება გრძნობები, რომლებიც განსაზღვრავს ჩვენს ქცევას. რეაგირების და რეაქციის არჩევისას როგორც წესი ვეყრდნობით გამოცდილებას, საკუთარს ან ახლობელი ადამიანისას, წიგნში წაკითხულს, ინტერნეტში ნანახს და ა.შ. რამდენიმეჯერ მოვახდინეთ რეაგირება კონკრეტული სახით და უკვე ჩამოგვიყალიბდა კონრეტული ქცევის ჩვევა მსგავსს სიტუაციებში.

ჩვენ ვსაუბრობთ ისეთ ჩვევებზე, რომლებიც დროთა განმავლობაში ცხოვრების ყველა სფეროზე ვრცელდება და ფატალურ ზეგავლენას ახდენენ ადამიანის ბედისწერაზე.

მინდა კიდევ ერთხელ გავუსვა ხაზი, რომ ჩვენი ბრალი არ არის ის, რომ ასეთი ჩვევა ჩამოგვიყალიბდა, არა, უბრალოდ ასე მოხდა. რაღაც მომენტამდე უბრალოდ არ გვქონდა ცოდნა იმის შესახებ სხვანაირად როგორ უნდა გვეცხოვრა. მე მოგიყვებით როგორ ჩამოყალიბდა ეს ჩვევები, რა ზეგავლენას ახდენენ ბედისწერაზე და რა უნდა მოვუხერხოთ მათ.