8 ვექტორის მოკლე აღწერა

ავტორი: Admin
0
(0)

 ავტორი: ვ. იუნევი

 წყარო: www.svp.ge

 ამ ტექსტის გაცნობამდე გირჩევთ გაეცნოთ შესავალს ვექტორულ ფსიქოლოგიაში

თვით-დიაგნოსტიკის შემთხვევაში გაითვალისწინეთ:

- ვექტორულ კომბინაციებში (ერთდროულად რამოდენიმე ვექტორის არსებობის შემთხვევაში) ფსიქოტიპის მუშაობის მოდელი მნიშვნელოვნად იცვლება (გაეცანით ლექციებს ვექტორული კომბინაციების შესახებ).

- დღეს ადამიანთა უმეტესობას აქვს ერთდროულად რამოდენიმე ვექტორი (საშუალოდ 4-6).

- ნებისმიერ ადამიანს აქვს მინიმუმ ერთი ქვედა ვექტორი.

- ვექტორული კომბინაციის გარდა ადამიანის ფსიქოტიპზე გავლენას ახდენს სხვა პარამეტრებიც: ტემპერამენტი, სქესი, არქეტიპი, ასაკი, ნაციონალური მენტალიტეტი, ოჯახური თუ სოციალური დაშენებები, სტრესები, დაზიანებები და ა.შ.

- ერთდროულად რამოდენიმე ვექტორის არსებობის შემთხვევაში, მნიშვნელოვანია განისაზღვროს სცენარი (წამყვანი ვექტორული კომბინაცია).

 (ტექსტის სანახავად გადადით შემდეგ გვერდზე...)

კომენტარები

მსგავსი სტატიები

სმენის ვექტორი და განათლება

ავტორი: იოანე შენგელია რას ვგულისხმობ სისტემურ განათლებაში? სანამ ამას ვუპას...

ეტოლოგიის შესახებ

წარმოიდგინეთ მინდორი, რომელზეც ცხვრების ფარა ძოვს, მომსახურე ძაღლები დარბია...

შესავალი ვექტორულ ფსიქოლოგიაში

წლების მანძილზე ადამიანი ცდილობს პასუხი გასცეს ფუნდამენტურ კითხვებს: ვინ ვა...

ადამიანი, რომელიც უარს ამბობს ყოველივე მიწიერზე

განდეგილობის უკიდურესობა, კან-სმენის უკიდურესობამდე მისული გამოხატულებაა. ე...

ვექტორული ფსიქოლოგიის ევოლუციური საწყისები

ავტორი: იოანე შენგელია როგორ ევოლუცირებს სიცოცხლე? დავსვათ ასეთი შეკითხვა...

ვინ არის მეცნიერი?

ავტორი: იოანე შენგელია ვინც სისტემურ-ვექტორულ ფსიქოლოგიაში ერკვევა, ეცოდინ...

ვექტორული ფსიქოლოგიის მოკლე განმარტებითი ლექსიკონი

ავტორები: სერგო ღამბაშიძე და მამუკა გურული ვექტორი - მიღების სურვილის ფსიქ...

ყნოსვის

ავტორი: ეკატერინე სამხარაძე ყნოსვის ვექტორიანების რაოდენობა მსოფლიოს მოსახ...