განზრახვა - ესაა ძლიერი, კონცენტრირებული აზრი, ძლიერი სურვილი და მტკიცე გადაწყვეტილება იმისა, რომ გააკეთო რაღაც.

ესაა აუღელვებელი, უდავო, უპირობო გადაწყვეტილება - განახორციელო საკუთარი ნება, და მშვიდი გაცნობიერება იმისა, რომ სწორედ ასე იქნება.