მამუკა გურული

ფსიქოლოგიური კონსულტაცია

ფსიქოტიპის შესაბამისი რჩევები პიროვნული განვითარებისთვის

კონსულტაციის ღირებულება - შეთანხმებით

კონსულტაციაზე ჩაწერა

REM დეკოდირების სესიები მამუკა გურულთან

REM დეკოდირება წარმოადგენს მეთოდს, რომელიც ეფუძნება ბუნებრივ უნარს - გავუმკლავდეთ სტრესულ გამოცდილებას და ვიპოვოთ შემოქმედებითი გზები სტრესის დასაძლევად - ძილის მეშვეობით. ძილის დროს ადამიანი გადის რამდენიმე REM ფაზას (REM – “თვალების სწრაფად მოძრაობა - Rapid Eye Movements”), რომლის დროსაც გონება ბუნებრივად ახდენს ემოციების გადაწყობას.

REM დეკოდირების მეშვეობით თქვენ შეგიძლიათ დაძლიოთ:

  • საჯარო გამოსვლის შიში
  • შფოთვები
  • პოსტ-ტრავმული მდგომარეობები
  • სხვადასხვა ფობიები
  • მიჯაჭვულობები
  • მავნე ჩვევები და სხვა

ამ მეთოდის გამოყენების შემდეგ თავს იგრძნობთ უფრო თავისუფლად, დასვენებულად, რესურსულად და ბედნიერად.

REM დეკოდირების დროს ხელების სწრაფი მოძრაობის თვალების მოძრაობასთან დაკავშირებით, ტვინის უჯრედებში იგივე მექანიზმი ირთვება, რომელიც ძილის REM ფაზის დროს და ამრიგად NLP-ს კინეზიოლოგიასთან დაკავშირებით მიიღწევა ემოციების მართვის ძალზე ეფექტური მეთოდი.

ეს მეთოდი პირდაპირ მოქმედებს „ძველ ტვინზე“ - ლიმბურ სისტემაზე და ხელს უწყობს ტვინის ორივე ნახევარსფეროში ბლოკების მოხსნას, ძველი ტრავმებისგან განკურნებას და რესურსების გააქტიურებას.

REM დეკოდირებაზე ჩაწერა ხდება ინდივიდუალურად. მხოლოდ შეხვედრის ფორმატში.

ეს არის თერაპიული ტექნიკა, რომელიც ეფექტურ შედეგს დებს მოკლე დროში და რომელიც ტარდება ინდივიდუალურად.

თანხის დარიცხვა ხდება წინასწარ, ვიზიტის დაჯავშნისას.

სესიის ხანგრძლივობა საშუალოდ 1 საათია

ფასი: 150 ლარი

კონსულტაციაზე ჩაწერა

ვექტორული დიაგნოსტიკა

ვექტორების დიაგნოსტიკა საშუალებას გაძლევთ, რომ დაადგინოთ თქვენი არაცნობიერი სურვილების მიმართულებები. ესაა ერთგვარი პიროვნული არაცნობიერის რუკა, რომელიც გიჩვენებთ თქვენს ფუნქციურ პოტენციალებს, განვითარების მიმართულებებს და რეალიზაციის ბუნებრივ (და არა ხელოვნურ და სოციუმისგან თავსმოხვეულ) საშუალებებს.

გარდა ვექტორების განსაზღვრისა, კონსულტაციის დროს დგინდება ვექტორული სცენარი, ანუ ის მთავარი ვექტორები, რომლებიც განსაზღვრავენ თქვენი ქცევის მთავარ პატერნებს და გარემოსთან ადაპტაციის მთავარ მექანიზმებს. უფრო დეტალური დიაგნოსტიკის შემთხვევაში ასევე დგინდება სტრესები, ტემპერამენტი და სხვა მახასიათებლები.

სულ არსებობს რვა ვექტორი. ადამიანების უმეტესობას გვაქვს საშუალოდ 3-დან 6 ვექტორამდე. და საკუთარი ვექტორების განსაზღვრა დაგეხმარებათ ცნობიერ დონეზე გამოიტანოთ ის ბუნებრივი სურვილები და მისწრაფებები, რასაც ინტუიტიურად გრძნობდით, განიცდიდით, მაგრამ ბოლომდე სახელს და ფორმას ვერ აძლევდით, და რაც მთავარია მიზეზ-შედეგობრივ მექანიზმებს ვერ აცნობიერებდით.

დიაგნოსტიკა ტარდება შეხვედრით, კაბინეტში, ან ონლაინ - ვიდეო ზარით. კითხვა-პასუხის რეჟიმში. ხანგრძლივობა საშუალოდ 90 წუთია.

დიაგნოსტიკის ღირებულება - 200 ლარი

კონსულტაციაზე ჩაწერა
ტექსტის ზომა 16px
ტექსტის ფერი #666666
ფონის ფერი #ffffff