ჰარი, ეს არის ჩვენი არჩევანი, რომელიც გვიჩვენებს, რანი ვართ სინამდვილეში. რომ ჩვენ, ჩვენს შესაძლებლობებს აღვემატებით"
ტექსტის ზომა 16px
ტექსტის ფერი #666666
ფონის ფერი #ffffff