ფიზიკური დაავადება დიდი მნიშვნელობით შექმნილია თქვენი აღქმიდან და ფიქრებიდან.
ტექსტის ზომა 16px
ტექსტის ფერი #666666
ფონის ფერი #ffffff