პაროლის შესაცვლელად აუცილებელია რეგისტრაციის დროს გამოყენებული ელ. ფოსტის შეყვანა