მეოთხე გზა

მეოთხე გზა

მონაკვეთი გიორგი გურჯიევის მოსწავლის, პიოტრ უსპენსკის წიგნიდან - "მეოთხე გზ...