ასე მაგალითად, ცეცხლის ელემენტს მიეწერება უეცარი რისხვა, ეჭვიანობა, სიძულვილი, შურისძიება. ჰაერის ელემენტს — ქარაფშუტობა, ტრაბახი, ჭორაობა, ლაყბობა, ამაოდმეტყველება, მფლანგველობა. წყლის ელემენტს — ინდიფერენტულობა, ფლეგმა, გულის სისასტიკე, ფრიგიდულობა, გულცივობა, სიზარმაცე, მლიქვნელობა, პირმოთნეობა, დაუდევრობა, ზედმეტად მორცხვობა, ამპარტავნობა, უტიფრობა, არამდგრადობა, მერყეობა. და ბოლოს, მიწის ელემენტს — სიზარმაცე, უსინდისობა, სევდა (მელანქოლია), არარეგულარულობა, ადვილად განაწყენება, ანომალიურობა, სიჩლუნგე, მძიმე ხასიათი
ტექსტის ზომა 16px
ტექსტის ფერი #666666
ფონის ფერი #ffffff