ილუზიებისგან გათავისუფლებულმა, აზრების მსვლელობა მეხუთე პრინციპის თანახმად უნდა შეცვალოთ: „არ მინდა“-დან „რა მინდა“-ზე, „არ მომწონს“-დან „რა მომწონს“-ზე, ავადმყოფობიდან ჯანმრთელობაზე, საშუალებიდან საბოლოო მიზანზე.
ტექსტის ზომა 16px
ტექსტის ფერი #666666
ფონის ფერი #ffffff