სამყაროსადმი თქვენი დამოკიდებულების, ანუ საკუთარი აზროფორმის ცვლილებით თქვენ ცხოვრების სხვა ხაზზე გადადიხართ, მოვლენათა განვითარების სხვა ვარიანტებით.
ტექსტის ზომა 16px
ტექსტის ფერი #666666
ფონის ფერი #ffffff