ანთროპოსოფია

teo

ადამიანის არსება

თარგმნეს ზვიად გამსახურდიამ და მერაბ კოსტავამ

goethianummmm

შესავალი ადამიანის დანიშნულებისა და სამყაროს ზეგრძნობადი შემეცნების სფეროში

თარგმნეს ზვიად

კითხვის რეჟიმი

ტექსტის ზომა

ტექსტის ფერი

ფონი