სხვადასხვა

batman

ავტორი: მამუკა გურული

მოგეხსენებათ, რომ ვიზუალური ვექტორი, ესაა ინტელექტის ხატ-სახეობრივი და ემოციური ტიპი. იგი აღიქვამს ხატ-სახეებით და ყველაზე დიდ ემოციურ კავშირში შედის მათთან

ტრავმების წყარო

(I ნაწილი ანიშა დილანის წიგნიდან - "ტანტრა - გზა ნეტარებისკენ")

კითხვის რეჟიმი

ტექსტის ზომა

ტექსტის ფერი

ფონი