ნეირო-ლინგვისტური პროგრამირება (NLP)

ბოლოსიტყვაობა(NLP)


რიჩარდ ბენდლერის წიგნიდან - გამოიყენეთ თქვენი ტვინი ცვლილებებისთვის...

თავი IX - სვიშ პატერნი(NLP)


რიჩარდ ბენდლერის წიგნიდან - გამოიყენეთ თქვენი ტვინი ცვლილებებისთვის...

თავი VIII - სწავლა(NLP)


რიჩარდ ბენდლერის წიგნიდან - გამოიყენეთ თქვენი ტვინი ცვლილებებისთვის...

თავი VII - რწმენის მიღმა (NLP)


რიჩარდ ბენდლერის წიგნიდან - გამოიყენეთ თქვენი ტვინი ცვლილებებისთვ...

თავი VI - დაბნეულობის გაგება (NLP)


რიჩარდ ბენდლერის წიგნიდან - გამოიყენეთ თქვენი ტვინი ცვლილებებისთვ...

თავი V - მიზნისკენ სწრაფვა (NLP)


რიჩარდ ბენდლერის წიგნიდან - გამოიყენეთ თქვენი ტვინი ცვლილებებისთვ...

თავი IV - არასწორი სვლა (NLP)


რიჩარდ ბენდლერის წიგნიდან - გამოიყენეთ თქვენი ტვინი ცვლილებებისთვის...

თავი III - თვალთახედვა (NLP)


რიჩარდ ბენდლერის წიგნიდან - გამოიყენეთ თქვენი ტვინი ცვლილებებისთვ...

თავი II - საკუთარი ტვინის ამოქმედება (NLP)


რიჩარდ ბენდლერის წიგნიდან - "გამოიყენეთ თქვენი ტვინი ცვლილებებისთ...

თავი I - ვინ არის მძღოლი? (NLP)


რიჩარდ ბენდლერის წიგნიდან - "გამოიყენეთ თქვენი ტვინი ცვლილებები...

გამოიყენეთ თქვენი ტვინი ცვლილებებისთვის (შესავალი)


ავტორი: რიჩარდ ბენდლერი მთარგმნელი: ნინა ფხაკაძე შესავალი რამდ...

ტექსტის ზომა 16px
ტექსტის ფერი #666666
ფონის ფერი #ffffff