რაიხის ტიპოლოგია

Admin
ფსიქოლოგია
0
0

მთარგმნელი: ლილა
 
ტექსტი მოგვაწოდა მოქშა ფეიქარმა


 
შეიძლება ეს ყველაფერი ცოტა ქაოტურად მოგეჩვენოთ, განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, თუ მკაფიოდჩამოყალიბებული ახსნები მოგწონთ ("ხისტი" ტიპაჟის კლასიკური თვისება!), რეალურ ადამიანებთან მუშაობა, თუმცა, საქმეები ასე მკაფიოდ იშვიათად არის. 
 
საშუალო სტატისტიკური ადამიანისთვის ამ ტიპოლოგიის გამოყენების ყველაზე მარტივი გზაა ნელ-ნელაგადაიკითხოს თითოეული ქცევის პატერნი, ქვემოთ მოყვანილი თითოეული ტიპის დახასიათებიდან და ნახოსრომელი მიესადაგება მას. თანდათან საკუთარ კორელაციებს შექმნის და ამას უდიდესი ფსიქოლოგიურიღირებულება ექნება.
 
მხოლოდ ერთი პერსონაჟის ტიპს წარმოვადგენ?
 
ისტორიულად, კლიენტებს, რომლებიც ამ სისტემით იყვნენ დაინტერესებული, ერთი პერსონაჟის ტიპის დიაგნოზსუსვამდნენ, როგორც მათთვის წამყვანს და ასევე მეორეულს. ეს შეიძლება კარგად მუშაობდეს, ან ზუსტი იყოს, ზოგიერთი ადამიანის შემთხვევაში, ან კონკრეტულ პერიოდებში (გაითვალისწინეთ, რომ აღზრდის მეთოდიდასავლურ კულტურაში მნიშვნელოვნად შეიცვალა მას შემდეგ, რაც 1930 -იან წლებში ტიპოლოგიათავდაპირველად აღიწერა.)
 
თუმცა, ჩემმა გამოცდილებამ საკუთარ თავთან და კლიენტებთან მუშაობისა ნათელი გახდა, რომ ადამიანებისუმრავლესობა იყენებს ხუთივე სტრატეგიას.  იყენებენ სხვადასხვა სტრატეგიას სხვადასხვა სიტუაციებში. ალბათსაყვარელთან ერთად ჩვენ ვიქცევით როგორც ორალური ტიპი (გაერთიანების/შერწყმის პატერნი). სამსახურეობრივი კონფლიქტების მოგვარებისას შეიძლება გავხდეთ ხისტი ტიპი (გამძლე პატერნი). მეგობრებისგარემოცვაში, ალბათ, ჩვენ უფრო მეტად ვართ მიდრეკილნი ვიყოთ მეოცნებე ტიპი (დატოვების პატერნი). შესაძლოადროდადრო, კრიზისის დროს, აღმოვჩნდეთ შთამაგონებელი ტიპი (აგრესიული პატერნი).
 
სასარგებლოა თითოეული პერსონაჟის გამოკვლევა ცალ-ცალკე. საკუთარი თავის აღქმა, როგორც ყველამათგანის ნაზავის, მიუხედავად იმისა, რომ რომელიღაც შეიძლება ზუსტად შეგესაბამებოდეთ, რადგან ეს შეიძლებამასალასთან მუშაობისგან თავის არიდების კარგ საშუალებად გამოიყენოთ. 
 
თუ გსურთ ცვლილებები განიცადოთ ამ სისტემის გამოყენებით, გირჩევთ რომ შეისწავლოთ თითოეული ტიპი ერთკვირიდან ერთ თვემდე. მიეცით საკუთარ თავს სივრცე, რომ საფუძვლიანად გამოიკვლიოს თითოეული ტიპი ანპატერნი. მოძებნეთ იგი საკუთარ თავში და ნახეთ სად გამოიჩენს თავს ურთიერთობის დროს. 
 
ტიპოლოგიის გამოყენება ბიოენერგეტიკაში 
 
კლიენტისთვის ერთი ან ორი პერსონაჟის ტიპის მისადაგება და შემდეგ მათი მკურნალობა ბიოენერგეტიკით ისძირითადი თერაპიული მეთოდი იყო, რომელსაც ალექსანდრე ლოუენი იყენებდა თავის დაარსებულ სკოლაში - IIBA. ამ სკოლის მიღმაც ბევრი თერაპევტი აკეთებს იგივეს. 
 
მაგრამ მე ცოტა განსხვავებული მიდგომა მაქვს. მე ვფიქრობ, რომ ყველას შეუძლია ისარგებლოს ბიოენერგეტიკით. ჩვენ ყველას შეგვიძლია გავაკეთოთ ის, რომ ვიყოთ მეტად დამიწებულები და მეტად ვიმყოფებოდეთ სხეულში. უბრალოდ, შეიძლება ვინმემ უფრო მეტად გაამახვილოს ყურადღება სპეციფიურ ვარჯიშებზე, თუ ერთი რომელიმეპერსონაჟის ტიპი განსაკუთრებით დომინანტია მის შემთხვევაში.
 
მაგალითად, ძლიერი ემოციების გაღვივება შეიძლება არ იყოს იმდენად სასარგებლო მეოცნებე / შიზოიდურიხასიათის მქონე ადამიანებისთვის, რამდენადაც ამან შეიძლება მათი სხეულიდან დაშორება გამოიწვიოს. მომთმენიტიპისთვის, ძლიერი ემოციები, როგორიცაა სიბრაზე, შეიძლება ძალიან სასარგებლო იყოს, რამდენადაც ისინიშეძლებენ მიიღონ ეს გრძნობა, როგორც საკუთარი.
 
ამრიგად, მე ვხედავ, რომ ტიპოლოგია სასარგებლოა ორი თვალსაზრისით. უპირველეს ყოვლისა, იმისათვის, რომკლიენტმა უკეთ გააცნობიეროს, თუ როგორი გავლენა იქონია მისმა ბავშვობამ იმ ადამიანზე, ვინც დღეს არის. მეორეც, იმის უზრუნველსაყოფად, რომ კლიენტმა დამოუკიდებლად არ შეასრულოს სავარჯიშოები, რომლებიცშეიძლება მისთვის კონკრეტულ ეტაპზე ზედმეტი აღმოჩნდეს. 
 
რატომ არიან პერსონაჟები დალაგებულნი გარკვეული თანმიმდევრობით?
 
აზროვნების სხვადასხვა სკოლა პერსონაჟების ტიპებს სხვადასხვა თანმიმდევრობით ალაგებს. მათი დალაგებისყველაზე სასარგებლო გზად მივიჩნევ იმ ასაკების მიხედვით კატეგორიზაციას, როდესაც ისინი მეტად აქტიურდებიან.
 
მაგალითად, ვინაიდან ორალური ტიპი ზოგადად დაკავშირებული მისი ცხოვრების პირველ წლებში დედასთანკავშირის ნაკლებობასთან, ის ჩვეულებრივ ყალიბდება მომთმენ ტიპაჟად, რაც უკავშირდება 2 წლის ასაკშიგადაჭარბებული კონტროლის გამოცდილებას.
 
მეოცნებეს დღესდღეობით ხშირად აყენებენ ორივე მათგანის წინ, რადგან ითვლება, რომ ეს პატერნი შეიძლებასაშვილოსნოში დაიწყოს.
 
ხისტი და შთამაგონებელი პერსონაჟები, როგორც წესი, მოჰყვებიან ამ სამს, თუმცა მე არ მსმენია რაიმე შეთანხმებაზეიმის შესახებ, თუ რომელი უნდა უსწრებდეს მეორეს. 
 
თქვენ ასევე შეამჩნევთ, რომ ზემოთ მოცემულ დიაგრამაში ზოგიერთი პერსონაჟი იყოფა უფრო მცირე ჯგუფებად, კონკრეტულად ორალი და ხისტი. ორალის შემთხვევაში, ეს იმიტომ მოხდა, რომ აშკარა გახდა მისი ერთი თვისება, რომ იგი „მკაცრდებოდა“ საჭიროების შემთხვევაში, ხდებოდა მეტად თვითდაჯერებული და მთელ ენერგიასმიმართავდა სხვების დასახმარებისკენ. ეს ტიპი ცნობილი გახდა როგორც მაკომპენსირებელი ორალური.
 
ხისტი პერსონაჟები იყოფიან 4, ან ზოგჯერ 5 ქვეტიპად. იმის გამო, რომ ამ ტიპის პერსონაჟი ყალიბდება მას შემდეგ, რაც ჩვილი ავითარებს სექსუალობას, ეს ქვეტიპებიც გენდერ სპეციფიკურია. ისტერიული და მამაკაცურ - აგრესიულიხისტი ქალებისთვის დამახასიათებელი ქვეტიპებია. ფალოსურ-ნარცისისტული და პასიურ-ქალური კი ხისტიმამრობითი სქესის წარმომადგენლების ქვეკატეგორიებია.
 
ქვემოთ მოცემულია თითოეული სახის პერსონაჟის მატრივად გასაგები დახასიათებები, ასევე მათი ბიოენერგეტიკითმკურნალობის მიმართულებები. 
 
ტიპები
 
მეოცნებე / შიზოიდი / დატოვების პატერნი
ორალი / შერწყმის პატერნი
მომთმენი / გამძლეობის პატერნი
შთამაგონებელი / აგრესიულობის პატერნი
ხისტი / სიხისტი პატერნი
 
ბიბლიოგრაფია
 
პერსონაჟის სტრუქტურა – ვილჰელმ რაიხი
პერსონალობის 5 პატერნი – სტივენ კესლერი
სხეულის ენა – ალექსანდრე ლოუენი
 
მეოცნებე ტიპი
 
საფუძვლები
 
ასევე ცნობილია როგორც შიზოიდი, არასასურველი ბავშვი, ან დატოვების პატერნი, ამ ტიპის პერსონაჟებისძირითადი ასპექტია ის, რომ ისინი გონებრივ სამყაროში გაქცევით თავს არიდებენ ემოციურ გამოწვევას. როდესაცრაღაც იწყებს იმ გრძნობის პროვოცირებას, რომელიც შინაგანად არის მიჩნეული, როგორც „სახიფათო“, ისინიუბრალოდ დაშორდებიან სხეულს, მიმართავენ რა ყურადღებას სხეულიდან თავში. ისინი ჩვეულებრივ ვერაცნობიერებენ რომ ეს ხდება.
 
ითვლება, რომ ეს პატერნი ხშირად სათავეს დედის საშვილოსნოში იღებს. გარემო არ იყო სრულიად უსაფრთხო, ანკეთილანწყობილი მათ მიმართ, ამის გამო მათ ისწავლეს უნდობლობა სხეულის შეგრძნებების მიმართ.
 
ამ ტიპის პერსონაჟის მიზანია ,,ხელახლა დაიკავოს სხეული'' და ისწავლოს იქ დარჩენა, მაშინაც კი, როდესაც მათგარშემო სხვადასხვა გამაღიზიანებელი მოვლენა ხდება. 
 
გარეგნობა და ქცევა
 
•მათ შეიძლება ჰქონდეთ გამხდარი, სუსტი აღნაგობა
• ახასიათებთ გარკვეულწილად გაყინული, ან შოკირებული მზერა
• მათი სხეული შეიძლება არაერთგვაროვნად გამოიყურებოდეს, შესაძლოა ასიმეტრიულადაც კი
• ხშირად აქვთ თხელი მკლავები და ფეხები
• ჩვეულებრივ მხრები ისე აქვთ მაღლა აწეული, თითქოს შოკში არიან
• შეიძლება უფრო სპორტულები და ძლიერები იყვნენ, ვიდრე ჩანან
• შეიძლება ჰქონდეთ მეტისმეტად ფერმკრთალი კანი
• მიდრეკილები არიან ხელებისა და ფეხების გაციებისკენ
• გულმკერდი და ყელი შეკუმშული აქვთ
• თითქოს ფეხებით მიწას ფხაჭნიან
• მათი მოძრაობები შეიძლება გარკვეულწილად მექანიკურად გამოიყურებოდეს
• შეიძლება იყვნენ ძალიან ინტუიციურები
• მათ შეიძლება განიცადონ პანიკური შეტევები, კოშმარები, ძილის დარღვევა ან მრისხანება
• ენერგიის ნაკადი მათ სხეულში შეიძლება შეფერხდეს სახსრებში
• ზოგისთვის შეიძლება არსებობდეს თვითდასახიჩრების მიდრეკილება
• შეიძლება უჭირდეთ სათანადოდ ჩაცმა და გარემოსთან მორგება
• მათ შეიძლება ჰქონდეთ ძლიერი მიზიდულობა სულიერი საკითხების მიმართ
• ძალიან  აინტერესებთ ისეთი აბსტრაქტული სამყაროები, როგორებიცაა მათემატიკა და ფილოსოფია
• მათ შეიძლება გამოავლინონ ძლიერი სულიერი ან გონებრივი ამპარტავნება
 
ფსიქოლოგია
 
• მაშინაც კი, როდესაც საშვილოსნოში იმყოფებოდნენ, მათ შეიძლება ჰქონდეთ განცდა, რომ არ სურდათ, ან რომგარემო მათთვის უბრალოდ უსაფრთხო არ იყო
• შეიძლება ადრეულ ასაკში განეცადათ, რომ ისინი დედას არ სურდა
• მათ შეიძლება დედის მხრიდან არაადეკვატური თვალის კონტაქტი ჰქონდეთ
• ისინი ადვილად გამოეყოფიან თავიანთ სხეულს და თავიანთ მდგომარეობას.
• მათ შინაგან სამყაროს ჩვეულებრივ ახასიათებს შფოთვა, შესაძლოა ჰქონდეთ თვითმკვლელობის აზრები, ანშიგნით მიმართული რისხვა
• შეიძლება იყვნენ ჰიპერფხიზლები
• უჭირთ იყვნენ ემოციურად სპონტანურები
• ისინი უფრო ხშირად შედიან შეურაცხმყოფელ ურთიერთობებში
• სავადაუდოდ უფრო მეტ სიამოვნებას იღებენ ფანტაზიისგან, ვიდრე სხეულისგან 
 
მკურნალობის დროს გასათვალისწინებელი ჩანიშვნები
 
• მათ ნელ-ნელა უნდა ისწავლონ თავიანთ სხეულში დასახლება და შეძლონ მასში დარჩენა ემოციურად, მაშინაც კი, როდესაც გამოწვევები აქვთ. 
• პრაქტიკამ, რომელიც ძალიან ბევრ გრძნობას იწვევს, შეიძლება უბრალოდ ამოაგდოს ისინი სხეულიდან და არიყოს სასარგებლო, განსაკუთრებით თერაპიით დაწყებისას. მაგალითად, მიუხედავად იმისა, რომ თავიდანდაბადების გამოცდილება შეიძლება მშვენიერი იყოს მეოცნებეებისთვის, ამ ტიპს გაუჭირდება რაიმეს მიაღწევა, თუმთელი სესიის განმავლობაში უბრალოდ დატოვებენ სხეულს და მის გარეთ დარჩებიან
• ყელის გარშემო მუშაობა კარგია მეოცნებეებისთვის. ეს რეგიონი მთავარი ტერიტორიაა, რომელიც მკვრივდება, როდესაც ცნობიერება ტოვებს სხეულს და ადის თავში.
• მეოცნებეებისთვის მშვენიერია ისწავლონ და განიცადონ საკუთარი თავის სიყვარული
• მასაჟი შეიძლება მათთვის სასარგებლო იყოს იმისთვის, რომ უფრო მეტად იგრძნონ თავი საკუთარ სხეულში
• მათ შეუძლიათ შეეცადონ და განავითარონ სამყაროსთან მიკუთვნების გრძნობა
• შეიძლება მეოცნებე ტიპისთვის ძალიან სასარგებლო იყოს თამაში, განსაკუთრებით სხვებთან ერთად
• როგორც ყველა ტიპის პერსონაჟისთვის, მათთვისაც განსაკუთრებით სასარგებლოა დამიწებაზე მუშაობა დასხეულის ქვედა ნაწილის შეგრძნება
 
 
ორალური ტიპი
 
საფუძვლები
 
ასევე ცნობილია როგორც "შერწყმის პატერნი", რაც ამ პერსონაჟის ტიპს განსაზღვრავს არის ღრმა, შინაგანიმოთხოვნილება, რომელიც სიცოცხლის პირველ წელს დედასთან არაადეკვატური კავშირის შედეგი იყო. დედაშეიძლება არ იყოს მოძალადე ან მტრულად განწყობილი. მიუხედავად ამისა, ბავშვმა ის აღიქვა, როგორცარაადეკვატური. პერსონაჟის ამ ტიპს ცხოვრებაში თან სდევს შინაგანი სიცარიელის განცდა და ძირითადი რწმენა, რომ რაც არ უნდა მოხდეს, ის ვერასდროს მიიღებს საკმარისს. ისინი ვერ ახერხებენ სხვებთან საზღვრების დაჭერას, რადგან სჭირდებათ გამუდმებით გახსნილნი დარჩნენ სხვებთან შერწყმის შესაძლებლობისთვის. მკაფიოდგანსაზღვრული ფსიქოლოგიური ჭურჭლის არარსებობის გარეშე შინაგანად ენერგიის დაგროვება უჭირთ, ამიტომდეპრესიისკენ არიან მიდრეკილები.
 
ორალური ტიპის მიზანია ისწავლოს გარე სამყაროსთან უფრო მტკიცე საზღვრების დაცვა და საკუთარისაჭიროებების სათანადოდ ფორმულირება.
 
გარეგნობა და ქცევა
 
• მათი სხეულის პოზა შეიძლება მორჩილად გამოიყურებოდეს, მუცელი წინ არის წამოწეული და გულმკერდიჩავარდნილია.
• კისერი შეიძლება წინ იყოს წამოწეული
• შეიძლება იფიქროთ, რომ ცოტა ენერგია აქვთ
• შეიძლება ჰქონდეთ სუსტი, ჩაკეტილი და სწორი ფეხები
 
ფსიქოლოგია
 
• ორალური თვისებები ყალიბდება ბავშვობის წინარე-ეგოისტურ ფაზაში, დაახლოებით 0-დან 18 თვემდე.
• ისინი ყოველთვის განიცდიდნენ დედის მხრიდან ყურადღების ნაკლებობას.
• მათ შინაგან სამყაროში დომინირებს სიცარიელის გრძნობა
• ისინი მიდრეკილნი არიან იცხოვრონ ნაკლებობის მდგომარეობაში, მიაჩნიათ, რომ რამდენიც არ უნდა მიიღონ, არასოდეს იქნება საკმარისი.
• ისინი შეიძლება მოგვიანებით გახდნენ ნარცისისტები, ცდილობენ ყურადღებით შეავსონ მათში არსებული უძიროხვრელი
• სავარაუდოა, რომ ისინი იბრძვიან ჯანსაღი საზღვრების შესანარჩუნებლად, რადგან მათ ფსიქიკაში დომინირებსკავშირის, დაკავშირების საჭიროება
• სავარაუდოდ ექნებათ მიდრეკილება დეპრესიისკენ
• ვინაიდან მათ ფსიქიკას არ აქვს საზღვრები, იბრძვიან, რომ საკმარისი ენერგია ჰქონდეთ დღის განმავლობაში
• ისინი ჩვეულებრივ განიცდიან ღრმა საჭიროების რეგულარულ განცდას
• მათი წინ გაწეული კისერი შეიძლება სიმბოლურ დონეზე განასახიერებდეს წაწევას ძუძუსკენ, საზრდოსკენ.
 
მკურნალობის დროს გასათვალისწინებელი ჩანიშვნები
 
• ორალურ ტიპს სჭირდება ენერგეტიკული ჭურჭლის გაძლიერება. მათ უკეთ უნდა განავითარონ საზღვრები, წინააღმდეგ შემთხვევაში მთელი მათი ენერგია უბრალოდ გაჟონავს, მიდრეკილნი იქნებიან დეპრესიისკენ დაგაუჭირდებათ ცხოვრების მნიშვნელობისა და სიხარულის პოვნა.
• ზემოაღნიშნულის მისაღწევად ძალიან სასარგებლოა მუცლის დონეზე მომუშავე ვარჯიშები.
• მას შემდეგ რაც ჭურჭელი ძლიერდება, მუცელსა და ყელს შორის არხის გასახსნელი ვარჯიშები შესანიშნავია შიგნითჯანსაღი ენერგიის მუხტის დონის გასაზრდელად.
• ფეხების გაძლიერება და ზოგადი დამიწება კარგია.
• ბიოენერგეტიკული წოვის ვარჯიშები და ,,ხელახალი დაბადება’’ (Rebirthing) შეიძლება დაგეხმაროთ დედასთან დაკავშირებული ჭრილობიდან გარკვეული მუხტის ამოღებაში.
• ორალური ტიპებისთვის შესანიშნავი სავარჯიშოა, მკაფიოდ ითხოვონ ის, რაც სჭირდებათ.
 

მომთმენი ტიპი
 
საფუძვლები
 
ასევე ცნობილია როგორც მოთმინების პატერნი, რომელსაც ადრეულ ეტაპზე ეწოდებოდა "მაზოხისტი", რაც ყველაზე მეტადახასიათებს ამ პერსონაჟს არის მისი მძიმე გარეგნობა და  ტენდენცია უარყოს ნებისმიერი სახის ცვლილება. მომთმენები სიცოცხლესმძიმე ტვირთად ატარებენ. მათ სჯერათ, რომ არ აქვთ შესაძლებლობა თავიანთი ცხოვრება შეცვალონ, რომ ის „ქვაშიაგამოკვეთილი“. მაგრამ მაინც წუწუნებენ თავიანთ ხვედრზე და ხშირად ცდილობენ ძირფესვიანად შეარყონ ძალაუფლებისსტრუქტურები მათ გარშემო. მათი შინაგანი სამყარო სავსეა მრისხანებით, ძალადობისა და კონფლიქტის სურათებით მიუხედავადმათი აშკარად პასიური ქცევისა.
როდესაც დაახლოებით ორი წლის იყვნენ სიჯიუტე გამოავლინეს, ეს ტიპი მკაცრად დაიქვემდებარეს ერთმა ან ორივე მშობელმა,უფრო ხშირად დედამ. მათ ამ ასაკში გაიგეს, რომ აზრი არ ჰქონდა, ვერაფრით გაიტანდნენ საკუთარ აზრს და უაზრო იყო საერთოდჰქონდოდათ საკუთარი შეხედულება. ეს არ იყო ნებადართული. ამრიგად, მათ მიიღეს, რომ ცხოვრება გულისხმობდა ავტორიტეტისმიერ დადგენილ წესებს და ნება დართეს თავიათნ განვითარებად ,,მეს’’ უბრალოდ დაექვემდებარებოდნენ მათ.
 
წარსულის განკურნებისათვის მომთმენებმა უნდა ისწავლონ თავიანთი შინაგანი სამყაროს დაფასება. მათ ნაბიჯები უნდა გადადგანსაკუთარი თავის დასაფასებლად, მათი გრძნობების დასაფასებლად და იმის შესასწავლად, თუ ვინ არიან ისინი როგორცპიროვნებები. მათ ასევე უნდა მიიღონ ის ფაქტი, რომ დროდადრო აუცილებლად დაეუფლებათ დათრგუნული ბრაზი, მათ უნდაისწავლონ მასზე წვდომა და მისი გათავისუფლების ჯანსაღი გზები.
 
გარეგნობა და ქცევა
 
• მომთმენი ტიპები უფრო მეტად არიან მამაკაცები.
• ხშირად არიან ჩაფსკვნილები და კუნთმაგრები.
• მათ შეიძლება ჰქონდეთ მოკლე კისერი.
• ისინი შეიძლება დიდებად და საშიშებად გამოიყურებოდნენ, მაგრამ უცვლელად პასიურები არიან.
• ისინი ცხოვრებას აღიქვამენ როგორც ტვირთს, რომელსაც უნდა გაუძლო.
• მიდრეკილნი არიან შრომისმოყვარეობისკენ, მაგრამ იშვიათად იღებენ დიდ სიხარულს იმისგან, რასაც აკეთებენ.
• როდესაც საუბრობენ სამუშაოზე ან ურთიერთობაზე, ისინი ჩვეულებრივ წარმოაჩენენ თავიანთ პარტნიორს, უფროსს ან კომპანიას ისე, თითქოს მათი მორჩილების გარდა სხვა გზა არ აქვთ.
• შეიძლება სულელურად მოიქცნენ პასუხისმგებლობის თავიდან ასაცილებლად.
• მიდრეკილნი არიან წუწუნისკენ
• ხშირად იქცევიან ისე, თითქოს დაინტერესებულნი არიან ცვლილებით, მაგრამ როდესაც გამოჩნდებაშესაძლებლობები, ისინი ყოველთვის პოულობენ მიზეზებს, რის გამოც მათში არ ერთვებიან.
• ისინი ხშირად ქვეცნობიერად ძირს უთხრიან ავტორიტეტის ნებისმიერ გამოვლენას მათ გარშემო.
 
ფსიქოლოგია
 
• გამძლეებმა უცვლელად განიცადეს ერთ – ერთი ან ორივე მშობლის მიერ მკაცრი შევიწროება ეგოისტური ფაზისდასაწყისში-2-4 წლის ასაკში.
• მათი განვითარებადი ეგო იყო "გადატეხილი" და გაიგეს, რომ ცხოვრება  გადარჩენისთვის ბრძოლაა, მისინებისმიერი გაუმჯობესების მოლოდინის გარეშე. 
• მათი კუნთოვანი სისტემა შეიქმნა შინაგანი ემოციურობის შესამცირებლად, განსაკუთრებით მათი ბუნებრივიაღშფოთების მიმართ, რომელსაც გრძნობენ განსაკუთრებით იმ ფაქტის მიმართ, რომ ჩვილობაში ცუდად ექცეოდნენ.
• მათი შინაგანი სამყარო მარკირებულია დაპირისპირებული ძალებით, გაბრაზებით, კონფლიქტით და სტრესით. ხშირია შურისძიების ფანტაზიები. მათ განსაკუთრებით მოეწონებათ ფილმები, სადაც წესიერი, პატიოსანი ადამიანისაბოლოოდ ცდილობს შურისძიებას მათზე, ვინც მათ საყვარელ ადამიანს რაიმე დაუშავა. 
• მათში ყოველთვის არის უზარმაზარი ჩახშობილი რისხვა.
• ჩვეულებრივ შეიმუშავეს განსაკუთრებით დომინანტური სუპერეგო (ფროიდი), რომელიც აკონტროლებს მათაზროვნებას და ქცევას, ეუბნება მათ რა არის ან რა არ არის მისაღები ან უსაფრთხო.
 
მკურნალობის მიმართულება
 
• მომთმენებმა საკუთარი გრძნობების ღირებულება უნდა დააფასონ მიუხედავად იმისა, რომ ისინი დიდი ხანიადათრგუნულნი და უარყოფილნი არიან. ამ მიზეზით, მდგომარეობის თეორიული გაგება შეიძლება მათთვის ძალიანსასარგებლო იყოს. ისინი განსაკუთრებით უნდა შეეგუონ იმ ფაქტს, რომ უზარმაზარი ჩახშობილი გაბრაზება ექნებათ.
• მომთმენებმა უნდა ისწავლონ საკუთარი შინაგანი სამყაროს დაფასება.
• სიბრაზის გამოხატვის სწავლა მათთვის ადვილი არ იქნება. მაგრამ თუ ამას შეძლებენ, თვითგანვითარების სწრაფგზას დააგდებიან.
• მომთმენებისთვის დიდებული იქნება, რომ უბრალოდ ითამაშონ ბავშვებივით, განსაკუთრებით სხვებთან ერთად.
• სავარჯიშოები, რომლებიც საშუალებას მისცემთ ნდობა ჩამოიყალიბონ, შეიძლება ძალიან სასარგებლო იყოს.
• მიუხედავად იმისა, რომ მომთმენები დაიწყებენ ავტორიტეტის დამორჩილებას, მნიშვნელოვანია იცოდეთ, რომ ესარის მხოლოდ დასწავლილი ქცევა. როდესაც ისინი სწავლობენ უფრო ავთენტური ურთიერთობის დამყარებას მათპირად ძალასთან, მათთვის ჩვეულებრივია თავადაც ავტორიტარულად იმოქმედონ. ამრიგად, გამოცდილითერაპევტები საკმაოდ ფრთხილები არიან, მომთმენებთან მუშაობისას და იციან, რამდენად ადვილია მათთვისძალაუფლების ნეგატიური პროექცირება საკუთარ თავზე.
 
აგრესიული ტიპი
 
საფუძვლები
 
ასევე ცნობილი როგორც შთამაგონებელი, ლიდერი, დომინანტი, ან აგრესიული პატერნი. ადრეულ პერიოდშიუწოდებდნენ ფსიქოპათს, ეს პერსონაჟი აუცილებლად არის მისტიკის და ზოგადი ნეგატივის საგანი, რაც ნაკლებადუწყობს ხელს გაგებას, მიღებას და ცვლილებას. აგრესიული ტიპის ყველაზე ძირითადი მახასიათებელი არისმკვეთრი მიდრეკილება, რომ ენერგია მიაწოდოს გულმკერდსა და სახეს, რითაც ქმნის ძლიერ, ქარიზმატულფრონტს მსოფლიოსთვის საჩვენებლად.
 
აგრესიული ტიპები ლიდერები არიან, თუმცა ისინი, ალბათ, ასეთებად იქცნენ, დასწავლილი ადაპტაციისსტრატეგიის გამო, რომელიც მომდინარეობს მათი ბავშვობის გარემოებებიდან. აგრესიული ტიპების განვითარებისგამოწვევებია დაუცველობის გამოვლენა, კონტროლის გადაგდება და სხვებთან ღრმა ინტიმურობის დაშვება. ჩვეულებრივ, მათ ბავშვობაში ისწავლეს უნდობლობა და ჰქონდათ საკმარისი ეგოს ძალა, რათა გაეკვლიათ გზა დათავი დაეღწიათ დაუცველობის შეგრძნებისა და მსოფლიოს ქარიშხალებისგან.
 
გარეგნობა და ქცევა
 
• ისტორიულად, აგრესიულ ტიპებად მამაკაცები ითვლებოდნენ. თუმცა, როგორც ჩანს, ეს უფრო კულტურულიმიკერძოებაა და დღესდღეობით არც ისე იშვიათია ამ პერსონაჟის ტიპის ქალების პოვნა.
 
• უმეტესობა მიმართულია სხეულის ზედა სამკუთხედისკენ, რომელიც შექმნილია სიტუაციის დომინირებისათვისსაჭიროების შემთხვევაში. მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს ქვეტიპი, რომელიც აჩვენებს მოძრაობის მაღალმოქნილობას, ფიზიკურად და ემოციურად და უპირატესობას ანიჭებს ცდუნებას, ვიდრე ბატონობას.
 
• აგრესიულმა ტიპებმა ისწავლეს ემოციური ენერგიის წვდომა მისი ჩახშობის ნაცვლად, რაც განასხვავებს მათდანარჩენი 4 ტიპისაგან. თუმცა, იმის ნაცვლად, რომ დაუშვან ადამიანური ემოციები, რომლებიც ამ ენერგიისბუნებრივი შედეგია, მისი გადატანა სხეულზე ურჩევნიათ, რაც გამოიხატება იმაში, რომ ქმნიან დომინანტურ ფასადს, რომლითაც სამყაროს ხვდებიან. ამრიგად, ისინი ხასიათდებიან მაღალი ქარიზმითა და ცხოველური მაგნეტიზმით.
 
• ისინი უფრო მეტად ინტერესდებიან ძალაუფლებით, ვიდრე სიამოვნებით.
 
• ამრიგად, მიდრეკილნი არიან სექსისკენ უფრო მეტად ძალაუფლების ან სტატუსის განცდისთვის, ვიდრე ფიზიკურისიამოვნებისთვის.
 
• ისინი შეიძლება იყვნენ ძლიერ მანიპულატორები და მკაფიოდ მაკიაველურები ცხოვრებისადმი დაძალაუფლებისადმი.
 
• მათ შეიძლება გაუჭირდეთ სწავლა ნეგატიური შედეგებიდან, რადგან რთულიად იღებენ იმ ფაქტს, რომ შეიძლებაცდებოდნენ.
 
• მიდრეკილნი არიან გამოავლინონ ძალიან დაბალი თვითკრიტიკის დონე და იშვიათად აძლევენ ასეთ რამესგანვითარების სივრცეს. 
 
• ახალ სიტუაციებს ხვდებიან მათი დომინანტური, მაკონტროლებელი ფრონტით.
 
• აგრესიულები ასევე ყვებიან გამოწვევებს და არიან ამ მომენტში. ისინი ბევრად უფრო მიჩვეულები არიანადრენალინს ვიდრე სხვა ტიპები.
 
• მათი შინაგანი სამყარო ცვალებადია და იცვლება, მაგრამ იშვიათად აძლევენ საშუალებას ემოციურ მუხტს იმდონემდე გაიზარდოს, რომ მასზე კონტროლი დაკარგონ. 
 
• ისინი უფრო მეტად არიან ჩართულნი დანაშაულში ან ნარკოტიკების მიღებაში, ვიდრე სხვა ტიპები, მათიინტენსივობის მოთხოვნილების ასპექტის გამო.
 
ფსიქოლოგია
 
• ამ ტიპის ბავშვების წარმოშობის დადგენა ხშირად უფრო რთულია, ვიდრე სხვა ტიპების, მაგრამ ხშირად ამისმიზეზია ნდობის დაკარგვა ერთი ან ორივე მშობლის მიმართ, 5 -დან 10 წლამდე ასაკში. ამ დროს მათ აირჩიესცხოვრებაზე დომინირება, რომ კვლავ არ განეცადათ ასეთი იმედგაცრუება.
 
• მათ, როგორც წესი გამოხატული არ აქვთ მეოცნებე, ორალური ან მომთმენი ტიპების თვისებები, რადგან ესშეამცირებს მათ ეგოს ძალას და გახდება აგრესიული არა სიცოცხლისუნარიანი. აგრესიულისთვისდამახასიათებელია, რომ მათ სჭირდებათ ენერგიის მაღალი დონის წვდომა და ადრეული ტრავმა ამასგაართულებდა.
 
• მათ ხშირად სჯერათ, რომ სხვები უბრალოდ მათზე სუსტები არიან და ამიტომ ექსპლუატაციას იმსახურებენ.
 
• ისინი მეტად ეყრდნობიან რაციონალურ აზროვნებას და გადამწყვეტ მოქმედებას და ნაკლებ ინტროსპექციისა დაგრძნობების დაშვების ან ნდობას მათ მიმართ. 
 
• მათ შეუძლიათ მუდმივად სურდეთ რთული და ინტენსიური გამოცდილების მიღება, როგორც საშუალებადაძლიონ გახევება, რაც შეიძლება გამოწვეული იყოს ადამიანური გრძნობების ნაკლებობით.
 
• სანამ რაიმე სახლის დაუცველობის გამოვლენას დაუშვებენ, ჩვეულებრივ, უნდა იგრძნონ, რომ კონტროლიმთლიანად მათ ხელშია.
 
• ზოგჯერ უჭირთ თავი დამიწებულად იგრძნონ, სხეულში ზედმეტი ენერგიის შეკავებისა და სექსუალური ენერგიისდაჭერის გამო თეძოს არეში.
 
•შეიძლება მაინც დაეუფლოთ დაბალი თვითშეფასების რეგულარული განცდები, სტატუსზე და მიღწევებზეფოკუსირების მიუხედავად.
 
მკურნალობის მიმართულება
 
• აგრესიული ტიპები იშვიათად მიმართავენ თერაპიას, გარდა იმ შემთხვევებისა თუ წინსვლის სხვა გზას აღარ აქვთდარჩენილი. ეს შეიძლება მოხდეს კრიმინალური ან ნივთიერებების მოხმარების ფაქტების გამო, რამაც მათპრობლემები შეუქმნა კანონის წინაშე. ეს ასევე შეიძლება მოხდეს, თუ ისინი გახდებიან უაღრესად წარმატებულებიდა უბრალოდ სურთ ბავშვობის საკითხების მოგვარება.
 
• ამტანების მსგავსად, მათთვის ხშირად აუცილებელია გაიგონ თავიანთი მდგომარეობა, სანამ პროგრესსდაიწყებენ. აგრესიული პერსონაჟი იმდენად ოსტატურად ახორციელებს ემოციური ენერგიის გატარებას, რომმათთვის ძალზე ძნელია დაუშვან ამ ენერგიისგან ადამიანური შეგრძნებების წარმოქმნა. 
 
• ირჩევენ მხოლოდ ისეთ თერაპევტს, რომელზეც  მიაჩნიათ, რომ სრულად დომინირებენ, რათა თავი უსაფრთხოდიგრძნონ.
 
• ნებისმიერი თერაპია, რომელსაც შეუძლია აგრესიულს გრძნობები მიანიჭოს და  ადამიანური ემოციებიმიაღებინოს, განსაკუთრებით მოწყვლადობა, სასარგებლო იქნება.
 
ხისტი ტიპი
 
საფუძვლები
 
ასევე ცნობილია როგორც ხისტი პატერნი. ხისტი პერსონაჟების ტიპები ზედმეტად ფოკუსირებულები არიან იმაზე,თუ როგორ ფუნქციონირებენ და ნაკლებად იმაზე, თუ ვინ არიან სინამდვილეში. კეთება გაცილებით უპირატესიამათთვის, ვიდრე ყოფნა. ეს მათ გარკვეულწილად რობოტულ ქცევის ასპექტებს ანიჭებთ, რომელიცგარკვეულწილად შეიძლება რეპროდუცირდეს სხეულის დონეზე.
 
ისინი ისწრაფვიან არქეტიპული ფორმებისკენ, როგორიცაა "ალფა" მამაკაცი ან ქალი. ამრიგად, მათი სამყარომკაცრად იყოფა ქცევებად და ემოციებად, რომლებიც არიან ან "კარგი" ან  "ცუდი".
 
როგორც წესი, ისწრაფვიან იყვნენ საუკეთესოები, საკითხი ეხება საქმეს, ფინანსებს, მეგობრობას თუ პარტნიორებს.თუ მათი თვითშეფასების დონე არ მისცემთ უფლებას დაინახონ საკუთარი თავი "საუკეთესოდ", მაშინ საკუთარ თავსძალიან დაბლა აყენებენ. ყოველთვის აქვთ "ჩემპიონთა ლიგის ცხრილების’’ ძლიერი შინაგანი განცდა, რომელიცგანსაზღვრავს, თუ სად არიან ისინი სოციალურ იერარქიაში სხვებთან შედარებით. ამრიგად, ძლიერ არიანდაინტერესებული სტატუსებით.
 
ისინი ამკაცრებენ თავიანთ სხეულს და ქცევებს მიზნების მისაღწევად. აგრესიული ტიპისგან განსხვავებით, აქვთმცირე მოქნილობა ყველაფრის მიმართ. როცა რაიმე ემუქრებათ, უბრალოდ იძაბებიან და შეტევისთვის ემზადებიან. სირთულეების ფონზე, ისინი ყოველთვის ყველაფერს გააკეთებენ იმისთვის, რომ შეინარჩუნონ სახე და გამოაჩინონრომ კარგად არიან.
 
ხისტი პერსონაჟები იშვიათად მიმართავენ თერაპიას, რადგან ასეთი ქმედება გულისხმობს იმის აღიარებას, რომისინი რაღაცას კარგად ვერ უძღვებიან. ჩვეულებრივ, მათ სჭირდებათ ცხოვრებისეული კრიზისი დახმარებისმისაღებად.
 
მკაცრი პერსონაჟის გზაა გამოიკვლიოს და მიიღოს მისი გრძნობების შინაგანი სამყარო, გაარკვიოს ვინ არისსინამდვილეში და არა ის, ვისად გახდომისკენაც ისწრაფვის. აგრესიული ადამიანების მსგავსად, სხვების მიმართდაუცველობის გამოვლენა შეძლებს უდიდეს გარღვევად გადაიქცეს. ასევე ძალიან სასარგებლოა იმის აღიარება,რომ მათ ყოველთვის არ სჭირდებათ სახის შენარჩუნება. ხისტი ტიპი ხშირად იყოფა 4 ან 5 ქვეკატეგორიად. ხისტისქვეკატეგორიები მოიცავს-ისტერიულ ქალებს, ფალოსურ ნარცისულ მამაკაცებს, მამაკაცურ-აგრესიულ ქალებს,პასიურ-ქალურ მამაკაცებს და მოძალადეებს. 
 
გარეგნობა და ქცევა
 
• მათ სახეზე, როგორც წესი, შეიძლება ნიღბის მსგავსი გამომეტყველება შენიშნოთ, თითქოს გარკვეული სახისგამომეტყველების შენარჩუნებას ცდილობენ.
 
• ხისტი პატერნის მქონე ადამიანებს აქვთ შეკრული ყბა, თითქოსდა გადაწყვეტილი აქვთ ამ სამყაროში ისეთ გზაზეიარონ, საიდანაც წინაღმდეგობას მოელიან.
 
• ახასიათებთ ღამით კბილების კრაჭუნი, რათა მოხდეს ემოციების გათავისუფლება, როგორც წესი ბრაზის.
 
• სხეულის ზედა ნაწილის სიხისტე ჩვეულებრივ მაღალია, თუმცა ხისტი პატერნის მქონე ქალებს შეიძლება თეძოების არეში ძლიერი მოქნილობა ახასიათებდეთ, რათა შეინარჩუნონ  სექსუალობა.
 
• აქვთ დაბალი ტოლერანტობა გაურკვევლობის მიმართ და ძლიერი მოთხოვნილება იცოდნენ რა ხდება და რაადგილი უჭირავთ.
 
• მათი ქცევა შეიძლება მექანიკურად გამოიყურებოდეს და აქვთ ყოველდღიური ჩვევები, რომელთა ნებისმიერიდარღვევა შფოთვას და ფუნქციონირების სირთულეს უქმით.
 
• ემოციური სტრესის პირობებში შეიძლება ძალიან დაძაბულად და ისე გამოიყურებოდნენ, თითქოს რაიმეფაქტორმა შეიძლება მათი აფეთქება გამოიწვიოს .
 
• მიდრეკილნი არიან იყვნენ კარგი მშრომელები და ზოგადად ახასიათებთ მაღალი ფუნქციონალობა.
 
• საკუთარ თავს მაღალ სტანდარტებს უწესებენ და მოელიან, რომ სხვებიც იგივეს გააკეთებენ. ამ მიზეზით, ისინიჩვეულებრივ გვხვდებიან მენეჯერულ როლებში.
 
• როგორც წესი, მათთვის ძნელი იქნება ადამიანური ემოციების ჩვენება, მაგრამ საერთოდ იქმენა იმის შეგრძნება,რომ შიგნით ემოციებს მალავენ.
 
ფსიქოლოგია
 
ხისტი პატერნის მქონე ადამიანებს ყოველთვის ჰყავთ ერთი ან ხშირად ორივე მშობელი იმავე კატეგორიაში. ისინიხშირად უბრალოდ გადმოიღებენ მშობლების ქცევებს.
 
მათ ბავშვობაში ისწავლეს, რომ უყვარდათ იმისა გამო რასაც აკეთებდნენ და აკეთებდნენ კარგად და არა იმის გამოვინც არიან. უპირობო სიყვარულის ცნება მათთვის ნაკლებად გასაგები ან საერთოდ უაზროა.
 
ძირითადად ორიენტირებულნი არიან სტატუსზე.
 
უჭირთ თავიანთ შინაგან სამყაროს და განსაკუთრებით გრძნობებს რაიმე მნიშვნელობა მიანიჭონ. ადამიანურიემოციები უბრალოდ განიხილება, როგორც რაღაც, რამაც შეიძლება ხელი შეუშალოს მათ ეფექტურფუნქციონირებას. როდესაც ხისტი პატერნის მქონე ადამიანები პირველად ესწრებიან თერაპიას, აღნიშნავენ, რომუბრალოდ გრძნობებისგან ,,დაცლა'' სურთ.
 
მკურნალობის მიმართულება
 
ხისტები ჩვეულებრივ მიმართავენ თერაპიულ დახმარებას მხოლოდ ცხოვრებისეული კრიზისის შემთხვევაში.მაშინაც კი, ჩვეულებრივ აქცენტს აკეთებენ იმაზე, რომ ,,ისევ ჩვეულ ფორმაში ჩადგნენ''
 
• მათთვის ძალზე სასარგებლოა იმის გაგება, თუ როგორ მოახერხა ბავშვობის განპირობებამ მათი ჭეშმარიტიგრძნობების დაფარვა და უბრალოდ შესრულებაზე ორიენტირება. 
 
• თუ შეძლებენ კავშირი დაამყარონ ჩახშულ ემოციურობსა და იმ ცხოვრებისეულ საკითხებს შორის, რომლებსაცაწყდებიან, ეს აუცილებლად დაეხმარება მათ მიიღონ ის ფაქტი, რომ მეტი უნდა გააკეთონ საკუთარი ემოციებისმისაღებად.
 
• მოწყვლადობის გამოვლენა მნიშვნელოვანი მიღწევა იქნება ხისტი ტიპის ადამიანებისათვის.
 
• ასევე გრძნობების სრული სპექტრის დაშვება.
 
• მათ როგორც წესი, გააჩნიათ ქვე-ოპტიმალური თვითშეფასება აღზრდიდან გამომდინარე. ასე რომ შექება გახსნისდაწყებისთანავე შეიძლება ძალიან დაეხმაროთ. 
 
• ისინი, როგორც წესი, კონკურენტუნარიანები და რესურსებით სავსენი არიან, თერაპევტს შეუძლია ეს კლიენტისსასარგებლოდ გამოიყენოს.
 
• სავარჯიშოები, რომლებიც ასტიმულირებენ ადრეული ჩვილობის ენისამოდგმამდელ შეგრძნებებს, შეიძლებაძალიან სასარგებლო იყოს. მაგალითად კარგია ჯიბერიში და ბავშვური თამაში.
 
• მშობლისა და შვილის ტიპის სტრუქტურები, რომლებიც ავტორიტეტის დინამიკას იყენებენ, შეიძლება სასარგებლოიყოს.
 
• ყბის და კისრის მასაჟი შეიძლება განსაკუთრებით სარგებლის მომტანი იყოს ხისტი ტიპებისთვის. 
 

თუ მოგეწონათ, გააზიარეთ...

მსგავსი სტატიები

ნეიროქიმიური აღმოჩენები და კოგნიტური ფუნქციები


მთარგმნელი: კესო გაგოშიძე წყარო რამდენად რეალურია კოგნიტური ფუნქც...

ფსიქოლოგიური ეფექტები


მთარგმნელი: ელისო აბულაშვილი წყარო ადამიანის ცხოვრება ძალიან რთ...

ჰელინგერის სისტემური განლაგება


ამონარიდები ბერტ ჰელინგერის წიგნებიდან მთარგმნელი: მაია ბადრიძე ...

ინდუქცია


ავტორი: ნანა აბესაძე ერთერთ სტატიაში, მანიპულაციაზე ვისაუბრე. ცო...

ზიგმუნდ ფროიდის ფსიქოანალიზი: წინაპირობები და საბაზო იდეები 5 წუთში.


მთარგმნელი: ნანა აბესაძე წყარო ადამიანის ფსიქიკას დიდი ხანია სწ...

ფსიქოლოგიის დაბადება


თარგმანი ტორონტოს უნივერსიტეტის პროფესორის - სტივ ჯორდენსის ...

იყიდე ჩვენი ელ. წიგნები PDF და MOBI (ქინდლის) ფორმატში

წიგნების სია

მეგობრებო, თქვენ გაქვთ შესაძლებლობა, რომ შეიძინოთ მაგმას ბიბლიოთეკის საუკეთესო წიგნები ელექტრონულ - PDF და MOBI (ქინდლის) ფორმატებში.

წიგნის მოთხოვნა

ტექსტის ზომა 16px
ტექსტის ფერი #666666
ფონის ფერი #ffffff