მირჩა ელიადე - საიდუმლო საზოგადოებები; ინიციაციისა და განდობის რიტუალები

მირჩა ელიადე
0
0

თავი მეოთხე

თავი მეოთხე
 
ინდივიდუალური ინიციაციები და საიდუმლო საზოგადოებები
 
ჯოჯოხეთში ჩასვლა და გმირული ინიციაციების წარმოშობა

წინა თავის ნაწილი დავუთმეთ ინიციაციების რიტუალებს, რომლებიც აღწერენ ნეოფიტის "საშვილოსნოში დაბრუნებას". ისინი გულისხმობენ განდობილის ემბრიონად სიმბოლურ გარდაქმნას. დედის საშვილოსნოში დაბრუნება ნებისმიერ კონტექსტში ნიშნავს დიად დედასთან -დედამიწასთან დაბრუნებას. ნეოფიტი ხელახლა იბადება "დედა-დედამიწის" (Terra Mater) წიაღში, მაგრამ როგორც აღვნიშნეთ, არსებობს სხვა მითები და შეხედულებები, რომლებშიც ინიციაციის თემა მოიცავს ორ ახალ ელემენტს: 1) გმირი შედის დიადი დედამიწის საშვილოსნოში ემბრიონად გარდაქმნის გარეშე; 2) ეს წიაღი მისთვის ბევრ საშიშროებასთან ასოცირდება. 

ერთი პოლინეზიური მითი ძალიან კარგად ასახავს ამ ტიპის "დაბრუნებას". თავგადასავალით სავსე ცხოვრების ბოლოს, მაიორის დიდი გმირი მაუი თავის ხალხს უბრუნდება, მიდის თავის წინაპართან, ჰინა-პუიტე-პოთან, დიად ქალთან (ღამე). მაუი მას მძინარეს აღმოაჩენს, ტანსაცმლისაგან სწრაფად გათავისუფლდება და გიგანტურ სხეულში შედის. მაუი მასში გართულებების გარეშე გადის, მაგრამ როდესაც ის მზად არის გამოსასვლელად, აღმოჩნდება რომ მისი სხეულის მხოლოდ ნახევარი არის ქალის პირში. თანმხლები ჩიტები ხმაურს ტეხენ. მოულოდნელად გაღვიძებული ღამე კბილებს ერთმანეთზე აჭერს, გმირს შუაზე კბეჩს და ის კვდება. ამიტომ ამბობენ მაორები, რომ ადამიანი მოკვდავია; თუ მაუი მოახერხებდა უვნებელი გაქცევას დიდი წინაპრის სხეულიდან, ხალხი მოიპოვებდა უკვდავებას.  მაუის წინაპარი დედამიწაა. მის საშვილოსნოში შეღწევა ნიშნავს მიწისქვეშა სიღრმეებში, ანუ ჯოჯოხეთში ჩასვლას. ამრიგად, ჩვენ ვსაუბრობთ "ქვესკნელის დაღმართზე" (descensus ad inferos), ანუ ისეთ ჯოჯოხეთში ჩასვლაზე, როგორც ეს აღწერილია მაგალითად, ძველი აღმოსავლეთისა და ხმელთაშუა ზღვის მითებსა და საგებში. ყველა ეს მითი და საგა გარკვეულწილად, აგებულია როგორც რიტუალები: ცოცხლად ჩასვლა ჯოჯოხეთში, თამამად შეწინააღმდეგება ჯოჯოხეთურ დემონებსა და მონსტრებს- იგივეა, რაც გამოცდის ჩაბარება ინიციაციისას. დავამატოთ, რომ ხორციელი გმირის ჯოჯოხეთში ასეთი დაშვებაში არის გმირული ინიციაციის კონკრეტული ელემენტები, რომელთა დანიშნულებაა სხეულის უკვდავების დაუფლება. რა თქმა უნდა, საქმე გვაქვს  მითოლოგიურ ინიციაციასთან და არა მხოლოდ უბრალოდ რიტუალებთან, მაგრამ მითები ზოგჯერ უფრო ფასეულია, ვიდრე რიტუალები რელიგიური ქცევის გასაგებად. ამ შემთხვევაში  მითები ყველაზე სრულყოფილად ავლენს რელიგიური ადამიანის ღრმა, ზოგჯერ ქვეცნობიერ სურვილებს.

ყველა ამ მითის კონტექსტში დიადი დედამიწა თავს იჩენს, როგორც სიკვდილის ქალღმერთი და მკვდრების ქალბატონი - ის წარმოადგენს საფრთხის და აგრესიის საწყისს. მალეკულას კუნძულების მკვიდრთა დაკრძალვის მითოლოგიაში საშიში ქალის ფიგურა, სახელად თემესი ან ლევ-ჰე-ჰევი, გარდაცვლილის სულს ელის მღვიმის შესასვლელთან ან კლდესთან. მის წინ მიწაზე ლაბირინთია გამოსახული და როდესაც გარდაცვლილი მიუახლოვდება- ქალი ნახაზის ნახევარს შლის. თუ გარდაცვლილმა იცოდა ლაბირინთის გეგმა, ანუ თუ ინიციაციაგავლილი იყო, ის ადვილად პოულობს გზას; თუ არა, მაშინ ქალი შთანთქავს მას. როგორც დიკონისა და ლეიარდის ნამუშევრებიდან არის ცნობილი, ქვიშაზე გადმოტანილი ლაბირინთების უამრავი გეგმის მიზანია მკვდრებისთვის ახალი საცხოვრებლისკენ მიმავალი გზის ჩვენება. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ლაბირინთი წარმოადგენს სიკვდილის შემდეგ ინიციაციის საცდელს: ეს არის ერთ-ერთი დაბრკოლება, რომელიც გარდაცვლილმა ადამიანმა ან გმირმა უნდა გადალახოს შემდგომი ცხოვრებისკენ მიმავალ გზაზე. უნდა აღინიშნოს ის ფაქტი, რომ ლაბირინთი დედამიწის შიგნით "საშიშ გადასასვლელად" გვევლინება,  რომელშიც გარდაცვლილის სულს ემუქრება  მონსტრი ქალისგან განადგურება.
  
მალეკულაზე არსებობს სხვა მითიური ფიგურები, რომლებიც განასახიერებს საშიშ და აგრესიულ ქალის გამოსახულებას: მაგალითად, ” ქალი-კიბორჩხალა” ორი უზარმაზარი საცეცით ან ორი გიგანტური ნიჟარით (Tridaonaderesa), რომელიც ჰგავს ქალის სასქესო ორგანოს. ქალის აგრესიული სექსუალობისა და დედობრივი არამდგრადობის ეს საშიში გამოსახულებები კიდევ უფრო ნათლად ხაზს უსვამს დედამიწის წიაღში დაღმართის მსგავსებას ინიციაციის რიტუალთან. კარლ ჰენტუსმა აჩვენა, რომ სამხრეთ ამერიკის მრავალი იკონოგრაფიული მოტივი წარმოადგენს დედა-დედამიწის ყელს "კბილთა წიაღის" (vagina dentata) სახით. რა თქმა უნდა, "კბილთა წიაღის" მითიური თემა საკმაოდ რთულია და აქ მის განხილვას არ ვაპირებთ; მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ დიდი მიწისქვეშა ქალღმერთის ამბივალენტობა ზოგჯერ გამოხატულია მითებში და იკონოგრაფიულად მისი ყბების "კბილთა წიაღით" გამოისახება. ინიციაციის მითებსა და საგებში გმირის გავლა გიგანტური ქალის შიგნით და მისი გამოსვლა პირის ღრუდან -ახალ დაბადებას უდრის.
  
იმის განსასაზღვრად, თუ რა განსხვავებაა ინიციაციის სცენარებსა და ჩვენს მიერ განხილულ მოტივებს შორის, საკმარისია გავიხსენოთ, როგორ იკეტებიან ახალბედები ქოხებში, რომლებიც ზღვის მონსტრის ფორმისაა  და მათ ყლაპავს ურჩხული, ანუ  ახალბედები "იღუპებიან".  ახალი დაბადება ხდება, როდესაც ურჩხული გამოაძევებს მათ, ანუ ისინი თავიდან დაიბადებიან. მაგრამ მითების ჯგუფში, რომელსაც ახლა განვიხილავთ, გმირი ცოცხალი და ჯანმრთელი შედის მონსტრის შიგნით ან ქალღმერთის მუცელში (დედა-დედამიწა ან სიკვდილის ქალღმერთი) და ის ახერხებს გამოსვლას დაჯილდოვებული. კალევალას ზოგიერთი ვერსიით, ბრძენი ვაინამაინენი მოგზაურობს მიცვალებულთა ქვეყანაში ტუონელუში. ტუონის ქალიშვილი, ქვესკნელის მეპატრონე ყლაპავს მას, მაგრამ  გიგანტური ქალის მუცელში ვაინამინენი ააშენებს ნავს და როგორც ტექსტშია განმარტებული, მძლავრად აჯახებს  "კუჭის ერთი ბოლოდან მეორეზე". შედეგად გიგანტი იძულებულია გააფურთხოს იგი ზღვაში. კიდევ ერთი ფინური მითი მოგვითხრობს მჭედელი ილმარინენის თავგადასავალზე;  გოგონა, რომელიც მას მოსწონს, თანახმაა დაქორწინდეს მჭედელზე, თუ ის შესძლებს მოხუცი ქალი-ჯადოქრის გაიშვიათებულ კბილებს შორის სეირნობას. ილმარინენი მიდის და პოულობს ჯადოქარს, რომელიც მას ყლაპავს. გრძნეული  სთავაზობს მისი პირიდან გადმოსვლას, მაგრამ ილმარინენი უარს ამბობს. "მე თვითონ გავიკეთებ საკუთარ კარს", - პასუხობს იგი და სამჭედლო იარაღების დახმარებით, რომელსაც ის ჯადოქრულად ქმნის, ხსნის მოხუცი ქალის მუცელს და გარეთ გადის. სხვა ვერსიით, გოგონას მიერ ილმარინენისთვის დადგენილი პირობა არის უზარმაზარი თევზის დაჭერა, მაგრამ თევზი ყლაპავს მჭდელს. ის უარს ამბობს  გარეთ გასვლაზე და მუცლის არეში იქცევა ისე, რომ თევზი შუაზე გადაიყოფა.  
    
ეს მითიური თემა ძალზე ფართოდ არის გავრცელებული, განსაკუთრებით ოკეანეთში. საკმარისია გავიხსენოთ პოლინეზიური ვერსია. გმირ ნგანაოას ნავი ვეშაპმა გადაყლაპა, მაგრამ გმირმა აიღო ანძა და მონსტრის ყბებში გაუჩხირა, ისე რომ ვეშაპის პირი ღია ყოფილიყო. შემდეგ ვეშაპის კუჭში ჩავიდა, სადაც მისი ორი ნათესავი ჯერ კიდევ ცოცხალი იპოვა. ნგანაოამ ცეცხლი დაანთო კუჭში, მოკლა ურჩხული და მისი პირიდან გამოვიდა. ზღვის ურჩხულის კუჭი, ისევე როგორც მიწისქვეშა ქალღმერთის სხეული-არის დედამიწის წიაღი, მკვდრების სამეფო, ჯოჯოხეთი. შუა საუკუნეების ფანტასტიკურ ლიტერატურაში ჯოჯოხეთი ხშირად წარმოდგენილია უზარმაზარი ურჩხულის სახით, რომლის პროტოტიპიც ალბათ ბიბლიური ლევიაფანია. ჩვენს წინაშე მრავალი პარალელური გამოსახულებაა: გიგანტის მუცელი, ქალღმერთის ან ზღვის ურჩხულის წიაღები, რომლებიც დედამიწის საშოს, კოსმიური ღამის და მკვდართა სამეფოს სიმბოლოა. ამ გიგანტურ სხეულში ცოცხალად შეღწევა ჯოჯოხეთში ჩასვლას უდრის, ანუ მიცვალებულთათვის გამიზნულ განსაცდელს. ინიციაციის მნიშვნელობა ჯოჯოხეთში ასეთი ჩასვლისთვის აშკარაა: ვინც ამგვარი საქმე გააკეთა, მას აღარ ეშინია სიკვდილის, მან მოიპოვა ერთგვარი სხეულებრივი უკვდავება - ყველა გმირული წამოწყების მიზანი, დაწყებული გილგამეშიდან. 
  
გასათვალისწინებელია კიდევ ერთი საკითხი: სხვა სამყაროში არის ცოდნა და სიბრძნე. ჯოჯოხეთის მფლობელი ყოვლისმცოდნეა, მკვდრებმა იციან მომავალი. ზოგიერთ მითსა და საგაში გმირი ჯოჯოხეთში ჩადის სიბრძნის და საიდუმლო ცოდნის მოსაპოვებლად. ვაინამაინენმა ჯადოქრობით ვერ დაასრულა ნავი, რომელსაც აშენებდა, რადგან სამი ჯადოსნური სიტყვა აკლდა. მათი გასაცნობიერებლად მივიდა ჯადოქარ ანტეროთან, გიგანტთან, რომელიც მრავალი წლის განმავლობაში უძრავად იყო, როგორც შამანი ტრანსის დროს, ისე რომ მხრიდან ხე ამოეზარდა და ჩიტებმა ბუდეები აიშენეს. ვაინამინენი გიგანტს პირში ჩაუვარდა და მან მაშინვე გადაყლაპა იგი.  ანტეროს მუცელში მოხვედრილმა, ვაჟმა რკინის კოსიტუმი მოირგო და ჯადოქარს დაემუქრა, რომ დარჩებოდა მანამ, სანამ არ გაიგებდა ჯადოსნური სიტყვებს, რაც ნავის მშენებლობის დასრულებას სჭირდებოდა. რაც ვაინამაინენმა ხორციელად შეასრულა, შამანები ტრანსის დროს აკეთებენ: მათი სული ტოვებს სხეულს და სხვა სამყაროში ჩადის. ეს ექსტაზური მოგზაურობა ქვესკნელში ზოგჯერ წარმოდგენილია როგორც თევზის ან ზღვის ურჩხულის სხეულში შესვლა. ლაპლანდიური ლეგენდის თანახმად შამანის ვაჟმა გააღვიძა მამა, რომელსაც მრავალი წლის განმავლობაში ეძინა, შემდეგი სიტყვებით: "მამა, გაიღვიძე და დაბრუნდი თევზის წიაღიდან". რატომ მიემართებოდა შამანი ასე დიდხანს ექსტაზურ მოგზაურობაში, თუ არა საიდუმლო ცოდნის მიღება?
                                                       
"დაბრკოლებების" სიმბოლიკა
  
სხვა სამყაროს იდეა დედამიწის შიგნით ან გიგანტური მონსტრის მუცელი -მხოლოდ ერთი სურათია იმათ შორის, რომლებიც ეხება სხვა სამყაროს აღწერას, რომლშიც შეღწევა უკიდურესად რთულია. შეჯახებადი კლდეები, "მოცეკვავე ლერწამები", ყბის ფორმის ჭიშკარი, ორი გაყოფილი მთა მუდმივად მოძრაობაში, ორი ურთიერთ შეჯახებადი აისბერგი, მბრუნავი ბარიერები, არწივის მოკაუჭებული ნისკარტის ფორმის ორი ნაწილისგან გაკეთებული კარები და ა.შ. - ეს არის გამოყენებული გამოსახულებები მითებსა და საგებში შთააგონონ გადაულახავი დაბრკოლებების იდეა, რომლებიც უნდა გადალახონ განდობილებმა სხვა სამყაროში გასასვლელად. გაითვალისწინეთ, რომ ეს სურათები აჩვენებს არა მხოლოდ გადასვლის საშიშროებას, როგორც ამას მითები ზღვის ურჩხულის საშვილოსნოში შეღწევის შესახებ და ა.შ. გვიამბობენ, მათში მთავარია ის, რომ ცოცხალი არსებისთვის შეუძლებელია ასეთი გარდასვლა. დაბრკოლებები არის მცველები, რომლებიც სხვა სამყაროს შესასვლელთან დგანან, რომლებიც ხაზს უსვამენ რეალურ სამყაროდან ტრანსცენდენტალურ სამყაროში გადასვლის პარადოქსულ ხასიათს. მიუხედავად იმისა, რომ სხვა სამყარო თავდაპირველად არის შემდგომი სიკვდილის სამყარო, ის ასევე ტრანსცენდენტულია, ანუ ცოცხალი ადამიანისთვის მიუწვდომელია და ეკუთვნის ადამიანის "სულებს" ან სულიერ არსს. გარდამავალის პარადოქსულობა ზოგჯერ გამოხატულია სივრცისა და დროის მიხედვით.  ამრიგად,  ჯაიმინია უპანიშად ბრაჰმანა (I, 5,5; I, 35, 7-9; IV, 15, 2-5) ამტკიცებს, რომ ზეციერი სინათლის სამყაროს კარიბჭე არის "იქ, სადაც ცა და დედამიწა ერთმანეთს ერწყმის" და სადაც ერთდება  " წლების დასასრულები ". სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, სიმაღლეების დაპყრობა მხოლოდ " სულით" მიიღწევა. მაშასადამე, მითიური გამოსახულებები და ფოლკლორული კლიშეები „საშიში გადასვლისა“ და „პარადოქსული გადაცემისა“, გამოხატავს არსებობის ფორმის შეცვლის აუცილებლობას, რათა შესაძლებელი იყოს სულიერ სამყაროში შესვლა. როგორც კ.კუმარასვამიმ კარგად თქვა: ”ეს სიტყვასიტყვით ნიშნავს, რომ ვისაც სურს ამ სამყაროდან სხვაში გადასვლა ან იქიდან დაბრუნება-ეს უნდა გააკეთოს ერთგანზომილებიანი მარადიული ინტერვალით, რომელიც გამოყოფს მჭიდრო, მაგრამ ურთიერთსაწინააღმდეგო ძალებს, რომელთა გავლაც მხოლოდ მყისიერად შეიძლება გაკეთდეს”. კუმარასვამის ინტერპრეტაცია წარმოადგენს დაბრკოლებების სიმბოლიკის მეტაფიზიკურ ინტერპრეტაციას: ეს გულისხმობს გაცნობიერებას წინააღმდეგობების გაუქმების აუცილებლობის შესახებ და ადასტურებს, რომ ეს ცოდნა ფართოდ არის წარმოდგენილი ინდურ ფილოსოფიასა და მისტიკურ ლიტერატურაში. მაგრამ ინტერესი, რომელსაც "დაბრკოლებები" წარმოადგენს, ძირითადად განპირობებულია იმით, რომ ისინი მიეკუთვნებიან მისტიკისა და მეტაფიზიკის პრეისტორიას. ზოგადად რომ ვთქვათ, ყველა ეს სურათი გამოხატავს შემდეგ პარადოქსს: იმისათვის, რომ შეაღწიონ სხვა სამყაროში და მიაღწიონ ტრანსცენდენტულ მდგომარეობას, საჭიროა შეიძინონ "სულის" ხარისხი. ეს არის ის, რაც "დაბრკოლებების" სიმბოლიკას უკავშირებს ინიციაციის სკრიპტებს- ისინი შედის საცდელთა ზოგად სერიაში, რომლებიც უნდა გადალახონ გარდაცვლილის გმირმა ან სულმა, რათა სხვა სამყაროში შევიდნენ. 
   
როგორც ვხედავთ, სხვა სამყარო მუდმივად აფართოებს თავის საზღვრებს: ეს ნიშნავს არა მხოლოდ მიცვალებულთა მიწას, არამედ მოჯადოებულ შესანიშნავ სამეფოს, ღვთიურ სამყაროს და ტრანსცენდენტულ სამყაროს. "კბილთა წიაღს" შეუძლია წარმოაჩინოს არა მხოლოდ დედამიწის სიღრმეში გადასასვლელი, არამედ ცის კარიბჭის გასასვლელიც. ჩრდილოეთ ამერიკის ერთ ზღაპარში ეს კარიბჭე შედგება "არწივის ნისკარტის ორი ნახევრისაგან" ან ზეციური მეფის ქალიშვილის "კბილთა წიაღისაგან". კიდევ ერთი დასტური იმისა, რომ მითიურმა წარმოსახვამ და ფილოსოფიურმა თეორიებმა ბევრი რამ მიიღეს "დაბრკოლებებისგან", როგორც ინიციაციის სტრუქტურისგან. "დაბრკოლებები" ხდებიან ერთგვარი "ბარიერის მცველები". ისინი იდენტურნი არიან მონსტრებისა და გრიფონების, რომლებიც იცავენ საგანძურს ზღვის სიღრმეში, ან ჯადოსნური შადრევანი, საიდანაც ცოცხალი წყალი მოედინება, ან ბაღი, რომელშიც იზრდება სიცოცხლის ხე და ა.შ. ჰესპერიდების ბაღში მოხვედრა ისეთივე რთულია, როგორც ორ შეჯახებულ კლდეს შორის სიარული ან ურჩხულის მუცელში შესვლა. თითოეული ეს "გმირობა" წარმოადგენს ინიციაციის საცდელს. ვინც ასეთი საცდელიდან გამარჯვებული გამოდის, ის დაჯილდოებულია ზეადამიანური თვისებებით:  არის "გმირი", "ყოვლისმცოდნე" ან "უკვდავი". თავდადების ნებისმიერი ტესტი მოიცავს "სირთულეებს" და მათ დასაძლევად პრეტენდენტმა უნდა გამოავლინოს გამბედაობა, მორალური და ფიზიკური სიმტკიცე, რწმენა. მაგრამ განსაცდელები, რომლებიც მოიცავს "დაბრკოლებებს", რომლის ფიზიკური ძალით დაძლევა შეუძლებელია- მხოლოდ "სულის" მოქმედებით განადგურდება. შეუძლებელია "ხორციელის" (inconcreto) უწყვეტად მოძრავი წისქვილის ქვებს შორის გავლა. მათ შორის მხოლოდ "სულით"  ანუ "წარმოსახვით" სიარულია შესაძლებელი, ხოლო წარმოსახვა თავისუფლებას მატერიასთან მიმართებაში გულისხმობს. "დაბრკოლებები" გულისხმობს არჩევანს - ინიციაციის დამახასიათებელი გამიჯვნა მათ შორის, ვინც ვერ გაწყვეტს კავშირს მყისიერ რეალობასთან და მათ, ვისაც შეუძლია სულიერი გათავისუფალება  და ასევე ფიქრის საშუალებით გათავისუფლება მატერიის კანონებისგან.
 
ინდივიდუალური ინიციაციები:  ჩრდილოეთ ამერიკა
  
მითები, სიმბოლოები და რიტუალები, რომლებიც ახლახანს მიმოვიხილეთ, ეხება პირველ რიგში ინდივიდუალურ ინიციაციას და ამ მიზეზით განეკუთვნება გმირულ მითოლოგიას, ისტორიებს არაჩვეულებრივი თვისებების მქონე პერსონაჟის თავგადასავალზე. როგორც მოგვიანებით ვნახავთ, მეომრებისა და შამანების ინიციაციებიც ინდივიდუალურია და მათ საცდელებში მაინც გვხვდება მითების დამახასიათებელი სცენარების არქეტიპები. გარდა ამისა, ამ ტიპის ინიციაციებს შეიძლება "სპეციალიზირებული" ვუწოდოთ, რადგან ისინი მოიცავს ექსკლუზიურ მოწოდებასა და "კვალიფიკაციას". ჩრდილოეთ ამერიკის აბორიგენებს შორის ასევე არსებობს სიმწიფის ასაკთან დაკავშირებული ინიციაციები, რომლებსაც ინდივიდუალურს უწოდებენ. ამ შემთხვევაში ზრდასრულობის რიტუალების დამახასიათებელი თვისება არის ის, რომ თითოეული ნეოფიტი იღებს თავის მფარველ სულს: ჩვენ ვსაუბრობთ ახალწვეულსა და დამცველ სულს შორის პირად ურთიერთობებზე. ამ ტიპის ინიციაცია მრავალი მიზეზის გამო მნიშვნელოვანია ჩვენი კვლევისთვის. აქ უფრო ნათლადაა ნაჩვენები, ვიდრე სხვა ინიციაციის რიტუალებში პირადი რელიგიური გამოცდილების მნიშვნელობა: მფარველი სულის შეძენის წყალობით, ბიჭი წვდომას იღებს საკრალურზე და ცვლის თავის ეგზისტენციალურ რეჟიმს. მეორეს მხრივ, ინდივიდუალური ინიციაციის ტიპი ხელს უწყობს სამხედრო და შამანური ინიციაციების სპეციფიკის გაგებას, ასევე საიდუმლო საზოგადოებაში შესვლის რიტუალებს. დაბოლოს, ჩრდილოეთ ამერიკის მასალები განმარტავს ინიციაციის ზოგიერთ მოტივს, რომელიც უკვე დამოწმებულია სხვა ქვეყნებში (მაგ. ავსტრალია) და განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია შამანურ ინიციაციისას ცენტრალურ და ჩრდილოეთ აზიაში.
     
ჩრდილოეთ ამერიკის ინიციაციებისთვის დამახასიათებელია, რომ მათი მნიშვნელოვანი ნაწილი ხორციელდება მარტოობაში. 10-დან 16 წლამდე ბიჭები მიდიან მთებში ან ტყეებში. ეს ეხება არა მხოლოდ მათ დედებთან განშორებას - ზრდასრულობის  რიტუალის ტრადიციულ ელემენტს - არამედ, საზოგადოებაში ცხოვრების შეწყვეტას. ნეოფიტის რელიგიური საცდელი იწყება ასკეტიზმის საშუალებით კოსმიურ სამყაროში ჩაღრმავებით და სულიერი სრულყოფით. ამავდროულად, იგი რჩება თავისთავთან მარტო, ამ პროცესში მენტორები არ მონაწილეობენ. ნეოფიტის შესვლა რელიგიურ ცხოვრებაში არის პირადი გამოცდილების შედეგი; ის თავს იჩენს ასკეტიზმით და მარტოობით გამოწვეულ სიზმრებში და ხილვებში. დამწყები შიმშილობს, განსაკუთრებით პირველი ოთხი დღე (რაც მიუთითებს ჩვეულების სიძველეზე), იწმინდება ხშირი განბანვებით, იცავს საკვების აკრძალვებს და თავს გამოცდის სხვადასხვა საცდელებით (ცხელი ორთქლი ან ყინულიანი წყალი, დამწვრობა, ჭრილობა კანზე და ა.შ.). ღამით ის მღერის და ცეკვავს, გამთენიისას კი მფარველ სულს იძენს. მისი ძალისხმევის შედეგია ის სულიერი გამოცხადება, რომელსაც შედეგად იღებს. ჩვეულებრივ, მფარველი სული ჩნდება ცხოველის, უფრო ნაკლებად ადამიანის სახით (თუ ეს წინაპრის სულია). დამწყები სწავლობს სიმღერას, რომელიც მას მთელი ცხოვრების განმავლობაში აკავშირებს  სულთან. გოგონები გადადიან მარტოობაში პირველი მენსტრუალური პერიოდის შემდეგ, მაგრამ მათთვის მფარველი სულის შეძენის აბსოლუტური აუცილებლობა არ არის.
    
ახლა მოკლედ შევჩერდებით კვაკიუტლის ტომის საცეკვაო საზოგადოებაში ინიციაციის რიტუალზე. ისინი ნათლად ასახავენ ინიციაციის სტრუქტურას საიდუმლო საზოგადოებაში ჩრდილოეთ ამერიკის მკვიდრთა შორის. ჩვენ არ ვაპირებთ ამ უკიდურესად რთულ ფენომენის დეტალურ განხილვას, მაგრამ მხოლოდ ხაზს გავუსვამთ ინიციაციის იმ ასპექტებს, რომლებიც პირდაპირ კავშირშია ჩვენს კვლევასთან.
         
კვაკიუტლის მოცეკვავე საზოგადოებები
     
ზამთარში, დროის წმინდა პერიოდში, როდესაც ითვლება, რომ სულები ბრუნდებიან დედამიწაზე და ცხოვრობენ ცოცხალთა შორის-გაუქმებულია თემების კლანებად დაყოფა და აძლევს ადგილს სულიერი წესრიგის ორგანიზაციას, რომელიც წარმოდგენილია "მოცეკვავე საზოგადოებებით".  მამაკაცები თავიანთ საზაფხულო სახელებს იცვლიან წმინდა ზამთრის სახელებით. ამ რიტუალურ პერიოდში საზოგადოება იხსენებს ორიგინალურ მითებს. ცეკვები და პანტომიმები იმეორებენ მითიურ მოვლენებს, რომლებიც "იმ დროს" ქმნიდნენ კვაკიუტლის საზოგადოებას, მამაკაცები განასახიერებენ წმინდა პერსონაჟებს. ეს ყველაფერი იწვევს საზოგადოებისა და კოსმოსის საერთო აღორძინებას. ნეოფიტის ინიციაცია  უნივერსალური განახლების მოძრაობის შემადგენელი ერთ-ერთი რიტუალია. საცეკვაო საზოგადოება შედგება რამდენიმე იერარქიული ხარისხისგან, რომელთაგან თითოეული დახურულ ერთეულს წარმოადგენს. ზოგიერთ საზოგადოებას შეიძლება ჰქონდეს ორმოცდაცამეტი იერარქიული ხარისხი, რომელთაგან თითოეულს "ცეკვა" ჰქვია. მაგრამ საზოგადოების ყველა წევრს არ შეუძლია მიაღწიოს უმაღლეს ხარისხს. რაც უფრო დაბალია "ცეკვა", მით უფრო ბევრი წევრები იკავებენ მაღალ თანამდებობებს. ამ შემთხვევაში მთავარ როლს ასრულებს ინიციაცირებულის  ოჯახის სოციალური და ეკონომიკური მდგომარეობა. მაგალითად, "ჰამასტას ცეკვა" მოიცავს მხოლოდ გვარის უფროსებს. ინიციაციის ცერემონია საკმაოდ ძვირია, რადგან კანდიდატი ვალდებულია საზოგადოების ყველა წევრს გაუკეთოს მდიდრული საჩუქრები. ზოგადად, "მოცეკვავე საზოგადოებაში" წევრობის უფლება მემკვიდრეობითია და ბიჭებისათვის, რომლებსაც არ აქვთ ეს უფლება, შეზღუდულია ინიციაციის შესაძლებლობა. როდესაც ისინი ათი ან თორმეტი წლის ასაკს მიაღწევენ, უკვე იწყებენ ინიციაციის გავლას ყველაზე დაბალ დონეზე. განდობის ეს პირველი რიტუალები გვაინტერესებს განსაკუთრებით.
  
წმინდა ინსტრუმენტების ხმის გაგონებაზე ნეოფიტები ტრანსში ვარდებიან (ზოგჯერ ტრანსის სიმულაცია ხდება). ტრანსი არის ნიშანი იმისა, რომ ნეოფიტი გარდაიცვალა ყოველდღიური ცხოვრებისთვის, მას სული დაეუფლა და "მიჰყავს" ტყეში (კანიბალთა შორის) ან ცაში (დლუვილაქსის ან მიტლის "მოცეკვავე საზოგადოება") ან  საკულტო სახლში  (ფორტ რუპერის "ჯამბაზის საზოგადოება" და ვიკენაუს საზოგადოება მეომრებისა და ოსტატებისა). ახალბედა, რომელიც მარტო რჩება, იღებს სულებისგან ინიციაციას. ბელ ბელის და სხვა ტომების თითოეულ გვარს აქვს საკუთარი გამოქვაბული, სადაც სული-ინიციატორი ბინადრობს და ამ მღვიმეში (სიმბოლო, რომელიც ჩვენთვის უკვე ნაცნობია) ხდება ინიციაცია. ტყეში მოგზაურობის დროს კანიბალების საზოგადოების კანდიდატს ქალი ემსახურება. მას საკვები მოაქვს და ამზადებს ნეოფიტისთვის გვამს, რომელიც მუმიფიცირებულია მარილიან წყალში. ინიციაციის წარმმართველს მიაქვს ცხედარი ქოხის სახურავზე ჩამოსაკიდად, შემდეგ კვამლით შებოლავს, ნაწილებად ანაწევრებს მას და ღეჭვის გარეშე ყლაპავს. კანიბალიზმი არის ინიციაციის იდენტიფიკაციის დადასტურება ღვთიურთან.
    
ინიციაციის მთავარი მომენტია ნეოფიტის დაბრუნება ტყიდან და მისი შესვლა საკულტო სახლში, რომელიც არის "სამყაროს მოდელი" (imago tipdi) და წარმოადგენს კოსმოსს. საკულტო სახლის კოსმოლოგიური სიმბოლიკის გასაგებად გაიხსენეთ, რომ კვაკიუტლისთვის სამყარო სამ ნაწილად იყოფა: ზეცა, დედამიწა და იმქვეყნიური სამყარო. სახლის შიგნით, "დედამიწის ღერძის"(axismundi) სიმბოლოს საყრდენი მდებარეობს ამ სამი უბნის გადაკვეთაზე, სამყაროს ცენტრის წერტილზე. როგორც მითები ამბობენ, შეიძლება სამოთხეში ასვლა ან ჯოჯოხეთში ჩასვლა სპილენძის კიბით, რომელიც მიდის ყველაზე მაღალ ღიობამდე - "სამყაროს ზედა კართან". საკულტო სახლში ეს "სპილენძის" საყრდენი ათიდან თორმეტი მეტრის სიმაღლის კედრისგან არის დამზადებული, რომლის ზედა ნაწილი სახურავის ხვრელიდან გადის. ცერემონიის დროს ნეოფიტები მღერიან: ”მე ვარ სამყაროს ცენტრში ... მე ვარ სამყაროს ღერძთან და ა.შ.”  საკულტო სახლი წარმოადგენს კოსმოსს და სიმღერებში მას "ჩვენს სამყაროს" უწოდებენ. ცერემონიები ხილული სამყაროს ცენტრში ხდება და ამით კოსმიურ განზომილებას და მასშტაბებს იძენს.
   
კანიბალების საკულტო სახლის საყრდენი, რომლის ზედა ნაწილში ზოგჯერ ადამიანის გამოსახულებაა, გაიგივებულია არა მხოლოდ იმ ღერძთან, რომელზეც დაყრდნობილია კოსმოსი, არამედ კანიბალთა სულებთან. როგორც მოგვიანებით ვნახავთ, ცენტრალური სვეტის რიტუალურ როლს უდიდესი მნიშვნელობა აქვს ჩრდილოეთ და სამხრეთ ამერიკაში ინიციაციის დროს: მასზე ასვლისას ნეოფიტი თითქოს შედის სამოთხეში. უიკენოს ტომთა შორის ნეოფიტი ბოძზეა მიბმული და ის იბრძვის არაინიცირებულებზე შთაბეჭდილების მოსახდენად, რომლებიც ხედავენ როგორ ირხევა ბოძი ძლიერად, რომ ის ებრძვის თავად კანიბალების სულს. ბელა ბელზე ნეოფიტი სვეტზე ძვრება; კვაკიუტლზე ფორტ რუპერიდან, ის ადის საკულტო სახლის სახურავზე, იქიდან ხტება და დასდევს დამსწრეებს საკბენად. გავიხსენოთ ეს ფაქტი: საკულტო სახლში ახალმოსული ადამიანის შესვლა უდრის მის სიმბოლურ ყოფნას მსოფლიოს ცენტრში. ახლა ის აღმოჩნდა საკრალურ მიკროკოსმოსში, როგორიც იყო სამყარო მისი შექმნის დროს. ამ წმინდა სივრციდან ყოველთვის შესაძლოა მიწიერი სამყაროს დატოვება და გადასვლა ღმერთების სამყაროში. საკულტო სახლის ყველაზე ინტიმური ნაწილი დანარჩენი სივრცისგან გამოყოფილია გალავნით, რომელზეც მფარველი სულის სახეა ასახული. კანიბალებში ამ გალავნის კარი ჩიტის ნისკარტს ჰგავს. როდესაც ნეოფიტი შედის სათავსში, ითვლება, რომ იგი ჩიტმა გადაყლაპა. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ის ცაში მიფრინავს, რადგან ჩიტი ყოველთვის ფრენის სიმბოლოა. ფლეიტებისა და სხვა წმინდა საკრავების ხმები, რომლებიც მნიშვნელოვანია კვაკიუტლისა და ნოოტკას საიდუმლო რიტუალებში, გამოსცემენ ჩიტების ხმებს. ზეცაში ასვლა განასახიერებს ფრინველების ფრენას - ეს ძალიან ძველი კულტურის მახასიათებელია და შესაძლებელია რიტუალები, რომლებზეც ვისაუბრეთ, კვაკიუტლის რელიგიის უძველეს ელემენტებს მიეკუთვნებოდეს.
  
საკულტო სახლის საიდუმლო ნაწილში ჩაკეტილები, ახალმოსულები კვლავ, ისევე როგორც ტყეში ყოფნის დროს, სულებით არიან "შეპყრობილნი". ეს "შეპყრობილობა" მათი სიმბოლური სიკვდილის ტოლფასია. გარკვეულ მომენტში ნეოფიტები, ნიღბებით ან მის გარეშე, ტოვებენ სათავსოს და მონაწილეობენ ცეკვაში. ისინი ბაძავენ საზოგადოების "სულის" ქცევას და სახის გამომეტყველებისა და სხეულის მოძრაობების დახმარებით ცდილობენ აჩვენონ, რომ "სული" მათში განსხეულდა. სულით შეპყრობილი ნეოფიტი "გონებას არ კარგავს" და ინიცაციის ცერემონიალის ძირითადი ნაწილი მოიცავს საზოგადოების უფროსი წევრების მცდელობებს სიმღერისა და ცეკვის საშუალებით "დაამშვიდონ" იგი და  "მოათვინიერონ". დამწყები თანდათანობით „გამოკეთდება“ ღვთიური ყოფის შედეგად მიღებული ჭარბი ზემოქმედებისგან. მას ჩაუნერგეს ახალი სულიერი წონასწორობა, რომელმაც უნდა ჩაანაცვლოს „შეპყრობით“ გამოწვეული ფსიქიკური მღელვარება. დაწყნარებული ნეოფიტი, "სულმა რადგან დატოვა", თავის ადგილს იკავებს "მოცეკვავე საზოგადოების" იერარქიის ქვედა დონეებზე. ზამთრის ბოლოს რიტუალური ცეკვები თანდათან წყდება.
   
კვაკიუტლის საზოგადოებებიდან კანიბალები ყველაზე მეტად საინტერესონი არიან რელიგიის ისტორიკოსისთვის. კვაკიუტლები განიცდიან შიშს ადამიანის გვამის წინაშე  და თუ დამწყები ახერხებს, ზოგჯერ დიდი გაჭირვებით, გახდეს კაციჭამია- ეს კეთდება იმის წარმოსაჩენად, რომ ის აღარ არის ადამიანი, ის ჰგავს ღმერთს. მისი კანიბალიზმი, ისევე როგორც მისი ძალადობრივი "სიგიჟე"- მისი ღვთაებრიობის მტკიცებულებაა. როდესაც ოთხთვიანი არყოფნის შემდეგ, ახალმოსული ("ჰამაცა") ბრუნდება სოფელში, ის გარეული ცხოველივით იქცევა:  ხტება სახლების სახურავებიდან, თავს ესხმის ყველას, ვისაც შეხვდება, კბენს  და მათი სხეულების ნაწილებს ყლაპავს. ოთხი ადამიანი მას ძლივს იკავებს და საკულტო სახლში შეჰყავს. ქალი, რომელიც ნეოფიტს ინიციაციის დროს ემსახურებოდა, გამოჩნდება და შიშველი ცეკვავს გვამით ხელში. ბოლოს ნეოფიტი ახტება საკულტო სახლის სახურავზე, საიდანაც, რამდენიმე ფიცრის ამოტეხვის შემდეგ, ის ჩახტება სახლის შიგნით და ექსტაზში ვარდება, ცეკვავს მთელი ტანის კანკალით. მის დასამშვიდებლად "ექიმი" (ჰელიგა) იჭერს მას თავის არეში და მიათრევს მარილიან წყალში. ისინი ორივე წელამდე არიან წყალში, როდესაც "ექიმი" ნეოფიტს ოთხჯერ ჩააყვინთინებს წყალში. ყოველ ჯერზე ნეოფიტი წყლიდან კანიბალური ყვირილით ამოდის: ”ჰაპ! ჰაპ! " შემდეგ იგი ბრუნდება სახლში და აღარ ამჟღვნებს ეგზალტაციის ნიშნებს. ღებინებისთვის მარილიან წყალს სვამს.  ამ ფსიქიური შეტევის შემდეგ სრული გულგრილობა ეუფლება ნეოფიტს და შემდეგ ღამეებში ის იმყოფება რიტუალურ ცეკვებზე როგორც ჩუმი და დეპრესიული. ინიციაციის ყველა რიტუალის მსგავსად, კანიბალთა საზოგადოებაშიც ინიციაცია მიზნად ისახავს ახალი პიროვნების შექმნას: ნეოფიტი იძულებულია იპოვნოს თავისი "ცხოვრების წესი" მას შემდეგ, რაც ის დაუკავშირდება წმინდა ძალებს და განასახიერებს ღმერთს. კვაკიუტლის კანიბალების ქცევა განსაკუთრებით საინტერესოა რელიგიის ისტორიკოსისთვის: ნეოფიტის პიროვნების გამოვლინება, მისი "სიგიჟე" და "მოთვინიერება" ექიმბაშის მიერ - ეს ყველაფერი ჰგავს რელიგიურ ფენომენებს, რომლებიც დასტურდება სხვადასხვა კულტურაში, თუმცა ისტორიულად არანაირად არ უკავშირდება ერთმანეთს. პიროვნული განადგურება და "შეპყრობილობა" ჩრდილოეთ ამერიკის ბევრი რიტუალის საერთო მახასიათებელია; მაგრამ როდესაც პიროვნების დაცემა და შეპყრობილობა არაჩვეულებრივ ძალას იძენს, ისინი შამანური მოწოდების ნიშნებად აღიქმება. ამიტომ, "სიგიჟის" რელიგიურ მნიშვნელობასა და ზოგადად ინიციაციის რიტუალებთან დაკავშირებული დაავადებების ანალიზს შემდეგი თავისთვის მოვიტოვებთ.
  
კანიბალ კვაკიუტლელს აქვს განსაკუთრებული თვისებები: მომაკვდინებელი გაბრაზება, გარეული მხეცის ქცევა, ”მღელვარება”, რომელსაც მკურნალი “განბანვით” აგრილებს. თითოეული მათგანი აჩვენებს, რომ ნეოფიტის ჩვეულებრივი ადამიანური შესაძლებლობები გადალახულია, რომ წმინდა ძალამ გაანადგურა მისი ამქვეყნიური არსებობა. მსგავსი ქცევა გვხვდება სხვა კულტურებშიც, როდესაც ნეოფიტი, რომელმაც ტრიუმფალურად გაიარა ინიციაცის საცდელები, სცდება ჩვეულებრივი მიწიერი ცხოვრების საზღვრებს და იძენს არსებობის უმაღლეს ფორმას. სკანდინავიელი ბერსკერი "აღიგზნება" ინიციაციის რიტუალურ ბრძოლაში. გააფთრების დროს იგი იქცევა როგორც შეშლილი ცხოველი, როგორც შამანი; ის დაუძლეველია და ირგვლივ ტერორს თესავს. როდესაც ადამიანი იქცევა გარეული ცხოველის მსგავსად - მგელის, დათვის ან ლეოპარდის - ეს იმის ნიშანია, რომ მასში უმაღლესი რელიგიური ძალა განსხეულდა, რომ გარკვეული გაგებით იგი გახდა ღმერთი. არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ პრიმიტიულ რელიგიურ დონეზე მონადირე-მხეცი წარმოადგენს არსებობის უმაღლეს საფეხურს. როგორც შემდეგ თავში ვნახავთ, სხეულის სიმხურვალე გამოხატავს გმირის მიერ წმინდა ძალაუფლების მოპოვებას; ზედმეტი სიმხურვალე ჯადოქრების, შამანების, მეომრების, მისტიკოსების დამახასიათებელი ნიშანია. როგორი კულტურული კონტექსტიც არ უნდა გამოვლინდეს "მაგიური უკიდურესი მღელვარების , სიმხურვალის" სინდრომი, ეს ყოველთვის ნიშნავს რომ განადგურებულია ჩვეულებრივი ადამიანური ცხოვრების პირობები და ადამიანი გადაიქცევა ტრანსცენდენტულ არსებად, ზეკაცად.
 
საიდუმლოსაზოგადოებადამამაკაცთასაძმო(Männerbund)
  
ზეადამიანადგარდაქმნაშესაძლებელიამხოლოდმაგიურირელიგიურიძალისზრდისგზით. სწორედამიტომ, ჩრდილოეთამერიკისმკვიდრთაშორისამდენმსგავსებასვხვდებითსექსუალურასაკშიმიღწევასთანდაკავშირებულინიციაციებსადასაიდუმლოსაზოგადოებებშიანშამანურსაძმოებშიშესვლისრიტუალებსშორის. ფაქტია, რომთითოეულიმათგანისმიზანიასაკრალურიძალაუფლებისდაუფლება, რაცდასტურდებაერთიანმეტიმფარველისულებისშეძენით, ჯადოქრობითანუცნაურიქცევით- კანიბალიზმისმსგავსი. ყოველჯერზეინიციაციისდროსვითარდებასიკვდილისიგივემისტერია, რასაცმოჰყვებამკვდრეთითაღდგომაუმაღლესიდონისარსებისრანგში. ჩრდილოეთამერიკაშიგანსაკუთრებითშეიმჩნევაშამანიზმისგავლენასხვაინიციაციისსაცდელებში, რადგანშამანი, უპირველესყოვლისა, არისგანსაკუთრებულიშესაძლებლობებითდაჯილდოებულიადამიანი, გარკვეულწილად, რელიგიურიადამიანისმოდელი. ჯადოქარი, შამანი, მისტიკოსიარისწმინდანისსფეროსსპეციალისტი, ისსაჩვენებელიმაგალითიასხვაადამიანებისთვის, ასტიმულირებსმათსურვილს, გაძლიერდნენთავიანთიჯადოსნურ, რელიგიურძალაშიდაგაზარდონსოციალურისტატუსიახალიინიციაციისსაშუალებით. შესაძლოაჩვენ აქვხვდებითსაიდუმლოსაზოგადოებებისადა"მამრობითიკავშირების" გაჩენისახსნასარამხოლოდჩრდილოეთამერიკაში, არამედდანარჩენმსოფლიოში.
   
საიდუმლო საზოგადოება და მამაკაცთა საძმო (Männerbund)
  
ზეადამიანად გარდაქმნა შესაძლებელია მხოლოდ მაგიური რელიგიური ძალის ზრდის გზით. სწორედ ამიტომ, ჩრდილოეთ ამერიკის მკვიდრთა შორის ამდენ მსგავსებას ვხვდებით სექსუალურ ასაკში მიღწევასთან დაკავშირებულ ინიციაციებსა და საიდუმლო საზოგადოებებში ან შამანურ საძმოებში შესვლის რიტუალებს შორის. ფაქტია, რომ თითოეული მათგანის მიზანია საკრალური ძალაუფლების დაუფლება, რაც დასტურდება ერთი ან მეტი მფარველი სულების შეძენით, ჯადოქრობით ან უცნაური ქცევით - კანიბალიზმის მსგავსი. ყოველ ჯერზე ინიციაციის დროს ვითარდება სიკვდილის იგივე მისტერია, რასაც მოჰყვება მკვდრეთით აღდგომა უმაღლესი დონის არსების რანგში. ჩრდილოეთ ამერიკაში განსაკუთრებით შეიმჩნევა შამანიზმის გავლენა სხვა ინიციაციის საცდელებში, რადგან შამანი, უპირველეს ყოვლისა, არის განსაკუთრებული შესაძლებლობებით დაჯილდოებული ადამიანი, გარკვეულწილად, რელიგიური ადამიანის მოდელი. ჯადოქარი, შამანი, მისტიკოსი არის წმინდანის სფეროს სპეციალისტი, ის საჩვენებელი მაგალითია სხვა ადამიანებისთვის, ასტიმულირებს მათ სურვილს, გაძლიერდნენ თავიანთი ჯადოსნურ, რელიგიურ ძალაში და გაზარდონ სოციალური სტატუსი ახალი ინიციაციის საშუალებით. შესაძლოა ჩვენ აქ ვხვდებით საიდუმლო საზოგადოებებისა და "მამრობითი კავშირების" გაჩენის ახსნას არა მხოლოდ ჩრდილოეთ ამერიკაში, არამედ დანარჩენ მსოფლიოში.
   
საიდუმლო მამრობითი კავშირების (Männerbund)  მორფოლოგია უკიდურესად რთულია და მათ სტრუქტურასა და ისტორიაზე ვერ ვისაუბრებთ. რაც შეეხება მათ წარმოშობას, ისტორიული და კულტურული სკოლის მიერ მიღებული ყველაზე გავრცელებული ფრობენიუსის ჰიპოთეზაა. მამაკაცთა საიდუმლო საზოგადოებები, ან "ნიღბების საზოგადოებები"  მატრიარქატის პერიოდში გაჩნდა; მათი ამოცანა იყო ქალების დაშინება, მათ უნდა დაეჯერებინათ, რომ "ნიღბები" დემონები და წინაპრების სულები არიან და ამით უნდა გათავისუფლებულიყვნენ მატრიარქატის მიერ დადგენილი ქალების ეკონომიკური, სოციალური და რელიგიური უპირატესობისგან. ეს ჰიპოთეზა ჩვენთვის ღრმად დამარწმუნებელი არ ჩანს. შესაძლოა "ნიღბების საზოგადოებამ" ითამაშა თავისი როლი მამაკაცთა უზენაესობისთვის ბრძოლაში, მაგრამ ძნელი დასაჯერებელია, რომ საიდუმლო საზოგადოების რელიგიურმა ფენომენმა შესაძლოა სერიოზული გავლენა იქონია მატრიარქატის ბედზე. ამის საწინააღმდეგოდ, შეიძლება ნათლად დავაფიქსიროთ კავშირი ზრდასრულობის რიტუალებისა და ინიციაციის საცდელებს შორის მამაკაცთა საიდუმლო საზოგადოებებში. მაგალითად, მთელ ოკეანეთში, ბიჭების ინიციაციები და ინიციაციები, რომლებიც საიდუმლო მამაკაცთა საზოგადოებებში შესვლას ითვალისწინებს, მოიცავს სიმბოლური სიკვდილის ერთი და იგივე რიტუალს: სიკვდილი ზღვის ურჩხულის მიერ გადაყლაპვით, რასაც მოჰყვება მკვდრეთით აღდგომა; ეს იმის დასტურია, რომ ინიციაციის ყველა რიტუალი ისტორიულად წარმოშობილია ერთი ცენტრიდან. მსგავსი ფენომენი გვხვდება დასავლეთ აფრიკაში - საიდუმლო საზოგადოებები ზრდასრულობის რიტუალებიდან გამომდინარეობს.  მაგალითების ჩამონათვალის გაგრძელება შესაძლებელია კიდევ დაუსრულებლად. 

ჩვენთვის როგორც ჩანს, საიდუმლო საზოგადოების ფენომენში დევს მოთხოვნილება არსებობის საკრალურ მხარეში უფრო სრულყოფილად მონაწილეობის აუცილებლობის, ორივე სქესისთვის ხელმისაწვდომი სიწმინდის სპეციფიკური მხარის განცდის. ამიტომ საიდუმლო საზოგადოებებში ინიციაცია ასე ჰგავს ზრდასრულობის მიღწევის რიტუალებს - იგივე საცდელები, სიკვდილისა და აღდგომის იგივე სიმბოლიკა, იგივე შეხება ტრადიციულ და საიდუმლო ცოდნასთან. ინიციაციის სცენარი არის ის, რის გარეშეც შეუძლებელია საკრალურის ყველაზე სრულყოფილი გამოცდილების მიღება. ამასთან, ნიღბების საიდუმლო საზოგადოებებში შეიძლება შეინიშნოს ახალი ელემენტები. ამათგან ყველაზე მნიშვნელოვანია საიდუმლოს განსაკუთრებული როლი, განსაცდელების სისასტიკე, წინაპრების კულტის გაბატონება (ნიღბებით პერსონიფიცირებული) და ამ რიტუალებში უზენაესი არსების არარსებობა. ჩვენ უკვე აღვნიშნეთ უზენაესი არსების მნიშვნელობის თანდათანობითი დაქვეითება ავსტრალიის მომწიფების რიტუალებში. ეს ფარული საზოგადოებებისათვის დამახასიათებელი ფენომენია: ზეციური უზენაესი არსების ადგილი დაიკავა ღმერთმა-დემიურგმა, ან მისტიკურმა წინაპარმა, ანდაც გმირ-განმანათლებელმა. როგორც ვნახავთ, საიდუმლო საზოგადოებების ზოგიერთ ინიციაციაში ძველი რიტუალები და სიმბოლოები კვლავ დაცულია; ჩვენ  გვიდასტურებს უზენაესი ზეციური არსებების პირველყოფილი რელიგიური მნიშვნელობას, რომლებიც საბოლოოდ შეცვალეს სხვა ღვთაებებმა ან ნახევარღმერთებმა. განსაკუთრებით მელანეზიასა და აფრიკაში გავრცელდა მამაკაცთა საიდუმლო კულტებისა და ძმობის სოციალურ-რელიგიური ფენომენი. წინა ნაშრომებიდან ჩვენ რამდენიმე მაგალითი მოვიყვანეთ აფრიკის მასალებიდან, განსაკუთრებით ნგუას საიდუმლო კულტში ქუთა ტომებში, აგრეთვე მანჯას, ბანდას და ბახიმბას საიდუმლო საზოგადოებებში გაწევრიანების რიტუალებში. გავიხსენოთ ძირითადი, საკვანძო ნაწილები. ბახიმბაში ინიციაცია ორიდან ხუთ წლამდე გრძელდება და მთავარი რიტუალია ნეოფიტის სიკვდილი და აღდგომა. ამ უკანასკნელს სასტიკად აწამებენ. ის სვამს ნარკოტიკულ სასმელს, ეგრეთ წოდებულ "სიკვდილის სასმელს". შემდეგ კი ერთი მოხუცი ჰკიდებს ხელს, ატრიალებს თავის გარშემო და ის მიწაზე დაეცემა.  ყველა ყვირის: "ოჰ, იგი  მკვდარია!" - და ნეოფიტი შეჰყავთ წმინდა გალავანში, რომელსაც "აღდგომის ეზო" ეწოდება. იქ აშიშვლებენ და შიშველს აწვენენ ჯვრის ფორმის ამოთხრილ ხვრელში და ტოვებენ რამდენიმე დღე. სხვადასხვა წამების გავლისა და ფიცის დადების შემდეგ, რომ აბსოლუტურად ყველაფერს საიდუმლოდ შეინახავს, ნეოფიტი საბოლოოდ აღდგება.
    
მხოლოდ გვარების უფროსებს აქვთ ნგუანის კუგას საზოგადოებაში გაწევრიანების უფლება. პრეტენდენტებს სცემენ მათრახით, უწმენდენ ხიჭვიანი მცენარეების ფოთლებით სხეულს და თმას, აცხებენ სხეულზე მცენარის წვენს, რაც აუტანელ ქავილს იწვევს. ყველა ეს რიტუალური წამება გარკვეულწილად ჰგავს დანაწევრებას შამანის მოწაფეების ინიციაციის რიტუალის დროს, რაზეც შემდეგ თავში ვისაუბრებთ. კიდევ ერთი საცდელი "არის ის, რომ ადამიანი იძულებულია ავიდეს ხუთ-ექვსი მეტრის სიმაღლის ხეზე და კენწეროში წამალი დალიოს". როდესაც იგი სოფელში ბრუნდება, ქალები ტირილით ესალმებიან მას: ისე გლოვობენ, როგორც მკვდარს. ქუტას სხვა ტომებში ნეოფიტს სასტიკად სცემენ, რათა მისი ძველი სახელი "მოკლან" და შეძლონ სხვა, ახლის მიცემა. 
    
მანჯასა და ბანდას საიდუმლო ძმობის წარმოშობის შესახებ, რომელიც ნგაკოლას სახელს ატარებს ნეოფიტი შეიტყობს მითიდან, რომელიც მას ინიციციაციის დროს მოუყვნენ.  ტყეში ცხოვრობდა ურჩხული- სახელად ნგაკოლა, შავი სხეული გრძელი თმით ჰქონდა დაფარული. მას შეეძლო ადამიანის მოკვლა და მისი დაუყოვნებლივ აღდგინება, მაგრამ უფრო სრულყოფილი სახით. ურჩხულმა ხალხს მიმართა: " გამომიგზავნეთ ადამიანები, მე მათ გადავყლაპავ და შემდეგ განახლებულებს დაგიბრუნებთ". ყველამ მის რჩევას მიჰყო ხელი, მაგრამ რადგან ნგაკოლამ გადაყლაპულთა მხოლოდ ნახევარი დააბრუნა, ხალხმა მოკლა იგი. ეს მითი საფუძვლად დაედო ცერემონიას, რომელშიც ნგაკოლის მუცლიდან აღებული წმინდა ბრტყელი ქვა მნიშვნელოვან როლს ასრულებს. ნეოფიტი შეჰყავთ ქოხში, რაც განასახიერებს ურჩხულის სხეულს.  ის ისმენს ნგაკოლის პირქუშ ხმას და  აგრეთვე მას აწამებენ. ახალწვეულს უთხრეს, რომ ის ურჩხულის მუცელშია, რომელიც ახლა მის მონელებას დაიწყებს. ამ დროს დანარჩენი ახალმოსულები გუნდურად მღერიან: "წაიღე ჩვენი შიგნეული, ნგაკოლა, წაიღე ჩვენი ღვიძლი". დანარჩენი საცდელებს გავლის შემდეგ, ნეოფიტს ესმის, რომ ინიციაციის ლიდერი აცხადებს, რომ ნგაკოლა, რომელმაც შეჭამა, უკან აბრუნებს მას.  ნგაკოლას მითი გვაგონებს ავსტრალიის მითს ნახევრად ღვთაებრივ მხეცზე, რომელიც ხალხმა მოკლა გადაყლაპულების მხოლოდ ნაწილის დაბრუნების გამო, ხოლო სიკვდილის შემდეგ გახდა საიდუმლო კულტის ცენტრი, რომელიც სიმბოლური სიკვდილისა და აღორძინებისგან შედგებოდა. აქ ვხვდებით სიკვდილის სიმბოლიზმს, როდესაც გადაყლაპული ნეოფიტი ურჩხულის მუცელში შედის; სიმბოლიკა, რომელსაც ზრდისრულობის რიტუალებში მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს.
      
მსგავსი სცენარები არსებობს დასავლეთ აფრიკაში. XIX საუკუნის ბოლოს, ეპიდემიასთან დაკავშირებით, ქვედა კონგოში გამოჩნდა Ndembo საზოგადოებების დაარსების აუცილებლობა. ნეოფიტების გარდაცვალებამ და აღდგომამ ინიციაციის დროს საფუძველი მოგვცა ვიფიქროთ, რომ უკურნებელი დაავადებების შემთხვევაში, ეს რიტუალი შეიძლება ეფექტური იყოს. ტყის სიღრმეში აღმართეს ფიცრული, სახელწოდებით "ველა". მასში შესვლა მკაცრად აკრძალული იყო არაინიცირებულთათვის. ინიციაციას წინ უსწრებდა ღვთაებრივი "მოწოდება". მათ, ვისაც ნდემბოს წევრობა სურდა, მოულოდნელად მკვდარივით ეცემოდნენ ხალხმრავალ ადგილებში, მაგალითად, სოფლის ცენტრში. მათ სასწრაფოდ გზავნიდნენ ტყეში და გადაჰყავდათ ფიცრულში.

ზოგჯერ ერთ დღეში ორმოცდაათამდე ან ასამდე ადამიანი ეცემოდა. მათზე ამბობდნენ, რომ  ნდემბოსთვის დაიღუპნენ. ნეოფიტები, რომლებიც ფიცრული გალავნის უკან მდებარე ქოხებში დასახლდნენ, გარდაცვლილად მიიჩნევიან და იწყებენ გახრწნას, ისე რომ თითქოს თითოეული სხეულიდან მხოლოდ ერთი ძვალიღა რჩება. ინიციაცირებულები, რომლებსაც ნგანგა (მათ, ვინც იციან) ეწოდა, განსაკუთრებით ზრუნავდნენ ამ "ძვლებზე". იზოლაციის პერიოდი  სამ თვიდან სამ წლამდე გრძელდება და ამ დროის განმავლობაში ნეოფიტების ოჯახებს ნგანგასთვის საკვები მიაქვთ ყოველდღიურად. ნეოფიტები შიშველნი დადიოდნენ, რადგან ითვლებოდა, რომ "ველაში", ანუ სხვა სამყაროში, ცოდვა არ არსებობს. (რიტუალური სიშიშვლის სიმბოლიკა სინამდვილეში გაცილებით რთულია. ერთი მხრივ, აქ მოქმედებს სამოთხის, პირველყოფილი ნეტარების მდგომარეობის კონცეფცია, რომელიც წინ უსწრებდა სოციალური ფორმების გაჩენას. გარდა ამისა, აქ ემატება დაკრძალვის სიმბოლიკაც. როგორც იდეა, რომ ახლად დაბადებულმა ნეოფიტმა უნდა გაიზიაროს მცირეწლოვანი ბავშვების სიშიშვლე.) რადგანაც საიდუმლოს ეზიარებოდა ორივე სქესის ნეოფიტები, ორგიები ხშირად ტარდებოდა "ველაში", მაგრამ მათი თვალსაზრისით, ამ ქცევაში არაფერი იყო ამორალური. ორგიები იყო "სხვა სამყაროში" ყოფნის ნაწილი, სადაც ადამიანის კანონები არ მუშაობს.

როდესაც ნეოფიტები, როგორც "მკვდრეთით აღდგენილნი", სოფელში დაბრუნდნენ მთელი კორტეჟით, თავს აჩვენებენ თითქოს დაივიწყეს წარსული: ვერ ცნობენ მშობლებს და მეგობრებს, არ ახსოვთ მათი ენა, არ იციან ყოველდღიური საგნების გამოყენება. უფლება მისცეს საკუთარ თავს მოიქცნენ როგორც პატარა ბავშვები და ავლენენ ბავშვურ უპასუხისმგებლობას: თავს ესხმიან მოახლოებულ ხალხს და იპარავენ ყველაფერს, რაც თავში მოუვათ. ”ქურდობის უფლება” აფრიკის საიდუმლო საზოგადოებების მახასიათებელია და ”მამრობითი კავშირების” სოციალურ-რელიგიური იდეოლოგიის ნაწილია. ბასტიანის აზრით, ასეთი საიდუმლო ძმობის საზეიმო სცენარი ემყარება ორიგინალურ მითს. ”ტყის სიღრმეში დიდი კერპი ცხოვრობდა, მაგრამ მას ვერავინ ხედავდა. როდესაც იგი გარდაიცვალა, კერპთაყვანისმცემელმა მოძღვრებმა ფრთხილად შეაგროვეს მისი ძვლები, რათა მათთვის ახალი სიცოცხლე მიეცათ. ისინი ამ ძვლებს კვებავდნენ, სანამ ხორცი და სისხლი არ შეისხეს.  რიტუალში ნეოფიტები უნდა იმეორებდნენ დიდი კერპის, საძმოს მფარველის ბედს. რიტუალში მთავარი როლი ეკუთვნის კერპთაყვანისმცემელ მოძღვრებს, ანუ ნეოფიტების ხელმძღვანელებს: სწორედ ისინი "აჭმევენ" ნეოფიტების ძვლებს, რადგან ისინი "კვებავდნენ" დიდი კერპის ძვლებს. ცერემონიის დასასრულს ისინი აცხადებენ, რომ ნეოფიტებს სიცოცხლე დაუბრუნდათ - ეს დიდი კერპის მაგალითმა გახადა შესაძლებელი.
    
სხეულის ჩონჩხად გარდაქმნა, რასაც თან ახლავს ახალი ხორცის და სისხლის  წარმოქმნა- ეს არის სამონადირეო კულტურისთვის დამახასიათებელი ინიციაციის თემა - მას ციმბირული შამანების ინიციაციაში ვხვდებით. რაც შეეხება აფრიკულ საძმოებს, აქ ეს უძველესი ელემენტი შედის უფრო განვითარებულ რელიგიურ და მაგიურ სისტემაში, რომელიც შეიცავს ბევრ გვიანდელ ჩანართს.

ასე რომ, ჩვენ ვხედავთ, რომ საიდუმლო საზოგადოებებში შესვლის რიტუალები ყველა პუნქტში ტომის ინიციაციებს შეესაბამება: იზოლაცია, რიტუალური წამება და განსაცდელი, სიკვდილი და აღდგომა, ახალი სახელის მიღება, საიდუმლო ცოდნის აღმოჩენა, სპეციალური ენის სწავლება და ა.შ. ამასთან, საცდელების მნიშვნელოვანი გართულება. რიტუალური წამება მელანეზიის საიდუმლო საზოგადოებებისა და ჩრდილოეთ ამერიკის ზოგიერთი საძმოს დამახასიათებელი ნიშანია. ამრიგად, მანდანის ნეოფიტების საცდელები ცნობილია განსაკუთრებული სისასტიკით. იმისათვის, რომ გავიგოთ რიტუალური წამების მნიშვნელობა, უნდა გვახსოვდეს, რომ ტანჯვას რიტუალური მნიშვნელობა აქვს: ითვლება, რომ წამებას ახორციელებს ზეადამიანური არსებები და მისი მიზანია ინიციაციის ობიექტის სულიერი გამოღვიძება. უფრო მეტიც, უზენაესი ტანჯვა რიტუალური სიკვდილის გამოხატულებაა. გარკვეული სერიოზული დაავადებები, განსაკუთრებით ფსიქიკური, მიაჩნდათ იმის ნიშანად, რომ ზეადამიანურმა არსებებმა აირჩიეს ავადმყოფი ინიციაციისთვის: იგი უნდა აწამონ, დაანაწევრონ და "მოკლან", რათა აღდგეს უფრო მაღალ არსებობამდე. როგორც შემდეგ ვნახავთ; "რიტუალური დაავადებები" არის შამანური მოწოდების ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ნიშანი. საიდუმლო საზოგადოებებში კანდიდატების წამება საშინელი ტანჯვის სინონიმია, რაც სიმბოლოა მომავალი შამანის მისტიკური სიკვდილისა. ამ და სხვა შემთხვევებში, ჩვენ ვსაუბრობთ სულიერი ტრანსფორმაციის პროცესზე. საიდუმლო საზოგადოებები უდავოდ უკიდურესად რთული სოციალური და რელიგიური ფენომენია. ჩვენ არ შეგვიძლია მისი მთლიანად გამოკვლევა, რადგან ჩვენი ინტერესი შემოიფარგლება ინიციაციასთან დაკავშირებული ფაქტების ანალიზით. ამასთან, უნდა აღინიშნოს, რომ საიდუმლო საზოგადოებების ფუნქციები არ შემოიფარგლება მხოლოდ რელიგიური ამოცანებით. ისინი ორივე თვითდახმარების საზოგადოებაა და ეფექტურად ფუნქციონირებს საზოგადოების სოციალურ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში. მრავალ რელიგიაში საიდუმლო საზოგადოებები არის საბოლოო გზა, რომლისაც  სამართლიანობამდე მივყავართ. ზოგიერთ ქვეყანაში საიდუმლო საზოგადოებების საქმიანობის ამ იურიდიულმა ასპექტმა ისინი ტერორის იარაღად აქცია და ზოგჯერ მათ ქმედებებს უკიდურესი სისასტიკეც ახლავს თან. მაგალითად, მრავალი აფრიკული საძმოს წარმომადგენელი, სახელწოდებით "ლეოპარდები" ან "ლომები" რიტუალურად იდენტიფიცირდებიან ამ ცხოველებთან და არიან შემჩნეულნი მრავალ მკვლელობისა და კანიბალიზმის ფაქტში.
                       
რიტუალური ხეზე ასვლა ამერიკელ ინდიელებს შორის

ჩვენ უკვე აღვნიშნეთ საოცარი დაჟინება, რომლითაც ურჩხულის მიერ გადაყლაპვის თემა მეორდება საიდუმლო საზოგადოებებში ზრდასრულობის და ინიციაციის რიტუალებში, ასევე სხვა მითიურ და რიტუალურ კონტექსტებში. ამასთან, ეს არ ნიშნავს, რომ ერთი და იგივე სცენარის გამოყენება არ შეიძლება სხვადასხვა ტიპის ინიციაციისას. არანაკლებ მრავალმნიშვნელოვანია ხეებზე ასვლის რიტუალური თემა და წმინდა სვეტები: ის გვხვდება როგორც ზრდასრულობის რიტუალებში, ისე ინიციაციის უმაღლეს ფორმებში. მას უკვე შევხვდით, როდესაც ავსტრალიასა და ჩრდილოეთ ამერიკის ზოგიერთ ტომზე ვისაუბრეთ. ხეზე ასვლის რიტუალის მნიშვნელობა ჩვენთვის სრულად გაირკვევა, როდესაც შამანების ინიციაციასა და ექსტაზურ ტექნიკას მივმართავთ ცენტრალურ და ჩრდილოეთ აზიაში. აქ ზუსტად იყო დაცული ასვლის კოსმიური სიმბოლიკა. ცნობილია, რომ ამერიკაში სვეტი ან წმინდა ხე მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ტომის მთავარ რელიგიურ დღესასწაულებსა და ინიციაციის რიტუალებში, რომლებიც დაკავშირებულია ზრდასთან, აგრეთვე შამანურ და ჯადოქრობის რიტუალებში. ხე ან სვეტი განიხილება როგორც შუამავალი ადამიანთა და ღვთაებრივთა (უზენაესი არსება, მზის ღმერთი, გმირი, მითიური წინაპარი და ა.შ.) შორის ან ზოგჯერ, როგორც ღვთაებრივი განსახიერება. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ღვთიურ ძალებთან კომუნიკაცია განსაკუთრებით ეფექტურია, თუ ეს ხდება წმინდა სვეტის ან ხის დახმარებით. ეს ძირითადი იდეა შეიძლება აღიარდეს თუნდაც რიტუალებში, რომლებიც არ გულისხმობს ბოძებსა და ხეებზე ასვლას. ასე რომ, ბოტოკუდის ტომთა შორის, რომლებიც სამხრეთ ამერიკის ყველაზე პირველყოფილ, პრიმიტიულ ხალხებს ინარჩუნებენ, წმინდა სვეტი უკავშირდება კარგ ზეციერ სულებს, რომლებიც ასრულებენ შუამავლის როლს ხალხსა და უზენაეს არსებას შორის. უზენაესი არსება არასდროს ჩამოდის ზეციდან და ზეციური სულები მას ადამიანის ლოცვებს უგზავნიან. სვეტის ძირში, ჩვეულებრივ, იმ ადამიანების საჩუქრები გროვდება, რომლებიც ითხოვენ გამოჯანმრთელებას. ბოტოკუდის მეზობლებთან, მასხაკალებთან, ცეკვები ტარდება წმინდა სვეტის გარშემო, რომლებიც დაკრძალვის რიტუალების ნაწილია. მათ სჯერათ, რომ გარდაცვლილთა სული სვეტით ამაღლდება სამოთხეში. წმინდა სვეტის რელიგიური ფუნქცია უფრო რთულია და ის დიდ როლს თამაშობს ბიჭების ინიციაციის რიტუალებში. 


სქერენტეს ტომში მზის დღესასწაულზე აღმართავენ სვეტს. მამაკაცები მასზე ადიან, მწვერვალს მიაღწევენ, ლოცვით მზისკენ მიემართებიან და  ხილვებს ხედავენ, რის საფუძველზეც ისინი წინასწარმეტყველებენ. ცერემონიის დასასრულს, თავად მოძღვარი ადის სვეტზე, რათა მზის ღმერთისგან მიიღოს შეტყობინება ორიონის თანავარსკვლავედის მეშვეობით. მსგავსი შეხედულებები აქვთ სამხრეთ ამერიკის სხვა ტომებსაც. მაგალითად, მუნდურუკუს ტომში, დღესასწაულის დროს, საკულტო სახლის ცენტრში აღმართავენ ხეს, რომლის გარშემოც ყველა იკრიბება და შამანი სთხოვს საკულტო გმირს დაცვასა და დახმარებას. წმინდა ხე ასევე იმყოფება ბიჭების ინიციაციაში შამაკოკო და ვილელას ტომებში, განვითარების ძალიან პრიმიტიულ დონეზე მცხოვრები ხალხებში გრან შაკოს ჩრდილოეთში. იმ დროისთვის, როდესაც მათ პირველი მოგზაურები აკვირდებოდნენ და აღწერდნენ- ეს ტომები უკვე შემცირებულ მდგომარეობაში იყვნენ. ისინი ხის გარშემო ცეკვავდნენ, მაგრამ შეიცავდა თუ არა წინა ეპოქაში მათი ინიციაციის რიტუალი ხეზე ასვლას, უცნობი რჩება.
     
იარუროს ტომები დიდ მნიშვნელობას ანიჭებენ წმინდა სვეტს. იმისათვის, რომ შემქმნელ-ქალღმერთ კუმას მიმართოს, შამანი სვეტს მიუახლოვდება, მას კვამლს აკმევს, მღერის და ცეკვავს, ტრანსში ვარდება და მიწაზე ეცემა. არ არის ცნობილი ის ოდესმე ბოძზე ავიდა თუ არა, როგორც არაუკანთა ტომის შემთხვევაში. ამ ტომმა აღმართა უზენაესი არსების საპატივსაცემოდ ნაჭდევიანი სვეტი, მის ზედა ნაწილში იყო სამსხვერპლო. შამანი, როგორც შუამავალი ხალხსა და უზენაეს არსებას შორის, ადიოდა სვეტზე სამკურნალო ლოცვით და მწვერვალის მიღწევისთანავე ტრანსში ვარდებოდა.
   
როგორც ვხედავთ, სამხრეთ ამერიკის ზოგიერთ ხალხში ხე ან წმინდა სვეტი იყო ზეციური ძალებთან, ღმერთებისა და ნახევარღმერთებთან კომუნიკაციის საშუალება. წმინდა სვეტი და ხე იყო შუამავალი ხალხის სამყაროსა და ღმერთების სამყაროს შორის, მათ იყენებდნენ ინიციაციის რიტუალებში, რომლებიც დაკავშირებულია ზრდასრულობის მიღწევასთან და ასევე საზოგადოების დღესასწაულებზე და შამანური სამკურნალო სესიების დროს. რიტუალური ხეები და სვეტები სამხრეთ ამერიკის ტომების  უძველეს კულტებს განეკუთვნება, მაგრამ ისინი არ არსებობენ განვითარების უფრო მაღალ დონეზე მყოფი საზოგადოებების რელიგიურ ცხოვრებაში. ხის და სვეტის მითიურ-რიტუალური კომპლექსი, რომლებიც შუამავალია მიწიერ და ზეციურ სამყაროებს შორის, პრიმიტიულ სამონადირეო კულტურას მიეკუთვნება. როგორც ჟოზეფ ჰეკელემ აჩვენა, ეს კომპლექსი სამხრეთ ამერიკაში, სავარაუდოდ, ჩრდილოეთიდან მონადირე ტომთა კულტურიდან შემოვიდა. მართლაც, ჩრდილოეთ ამერიკის ბევრ ხალხში გვხვდება რიტუალების მეტნაკლებად მსგავსი სცენარები. პრერიელი ინდოელები იყენებენ რიტუალურ ბოძს მზის ცეკვის დროს. ზოგი ტომებში, მაგალითად, არაპაჰოში, თვლიდნენ, რომ საყრდენი სვეტი იყო გზა, რომლითაც ლოცვები ზეცისკენ ადიოდა. მზის ცეკვის ერთ-ერთი უძველესი ელემენტია ბოძზე ასვლა. მანდანთა ტომისთვის კედარის სვეტი არის "მარტოხელა კაცის" სიმბოლო - რიტუალის მითიური დამაარსებელის, რომელმაც თქვა: "კედარი არის ჩემი სხეული, რომელსაც ყველა უბედურებისგან დასაცავად გიტოვებთ". ყველაზე მნიშვნელოვანი რელიგიური ცერემონიები ამ სვეტის გარშემო ტარდება. ამრიგად, ოკიპას რიტუალი, რომელიც კოსმოგონიური მითის დრამატული გამეორებაა, მოიცავს ბიჭების ინიციაციას - აქ მათი საცდელები უჩვეულოდ მტკივნეულია.
    
სელიშის ტომი საკულტო სახლში წმინდა სვეტს აღმართავს და აქვე რიტუალურ ცეკვებს ატარებს. სვეტის ზედა ნაწილში განთავსებულია ჯადოსნური საგნები, რომლებიც მაგიურ ძალას აძლევენ ტომელებს. მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ სელიშის ზოგიერთმა ტომმა იცის მითი კოსმოსური ხის შესახებ, რომლის სათავეში არის დიდი ღმერთი, ხოლო მის ფესვებთან არის ღვთის მოწინააღმდეგე. კიდევ ერთი მითი მოგვითხრობს, რომ შემოქმედმა შვიდი სამყარო შექმნა, ისინი ერთმანეთზე განალაგა და დააკავშირა  ხით ან სვეტით. მსგავსი სიმბოლიკა გვხვდება კვაკიუტლის კოსმოგონიაში: სპილენძის სვეტი აკავშირებს სამყაროს სამ ნაწილს და საკულტო სახლში აღმართული კედარის სვეტი ბაძავს ამ კოსმიური სპილენძის სვეტს. კანიბალის საზოგადოების კანდიდატი მიბმულია იმ საყრდენზე, რომელზეც შემდეგ იგი აძვრება ინიციაციის დროს. როგორც ვნახეთ, ხეზე ასვლის რიტუალი გვხვდება ბელა ბელასა და ფორტ რუპერის კვაკიუტლში. ახლავე დავამატოთ, რომ რიტუალში არსებითი როლი აქვს მაიდუს ტომში ცენტრალურ საყრდენსაც. შამანური სესიების დროს სულები ეშვებიან სვეტზე და ესაუბრებიან შამანს. პომოს ხალხში ბიჭების ინიციაცია მოიცავს ბოძზე ასვლას, რიტუალურ ცეკვებს და ასევე აკრობატულ ასვლას (მაგ. თავით ქვემოთ).

შეჯამებისათვის შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ჩრდილოეთ ამერიკაში წმინდა ხეს ან სვეტს მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს ტომთა კოსმოლოგიასა და მითოლოგიაში, ზოგადი დღესასწაულების დროს, ასაკობრივი ინიციაციების დროს, საიდუმლო საზოგადოებებში შესვლის რიტუალებსა და  აგრეთვე შამანური სესიების დროს. განსხვავებული სოციალურ-რელიგიური კონტექსტის მიუხედავად, ასვლა ყოველთვის ერთ მიზანს ისახავს: შეხვედრა ღმერთებთან ან ზეციურ ძალებთან კურთხევის მისაღებად (ან პირადი ინიციაციისთვის, ან საზოგადოებისთვის სასარგებლო სარგებლისთვის, ანდაც საბოლოოდ განსაკურნებლად). ხშირ შემთხვევაში, ზეაღსვლის პირველადი მნიშვნელობა - სიმბოლური ასვლა ზეცაში - დაიკარგა, მაგრამ ცერემონია აგრძელებს არსებობას, რადგან ზეცის სიწმინდის ხსოვნა შენარჩუნებულია მაშინაც კი, როდესაც თავად ზეციური არსებები საერთოდ დავიწყებულნი არიან.
   
ინიციიაციის დროს ხეზე ასვლის სცენარის სწორად გასაგებად გასათვალისწინებელია მრავალი არა წმინდად ამერიკული ფენომენი - პირველ რიგში ჩრდილოეთ და ცენტრალური აზიის შამანისტური წესები. აზიაში წმინდა სვეტი ან ხე განასახიერებდა კოსმიურ ხეს - "დედამიწის ღერძს", რომელიც მდებარეობს "მსოფლიოს ცენტრში". ხეზე ან სვეტზე ასვლისას, შამანი თითქოს  ზეცაში ადის. საოცარი მსგავსება აზიურ და ამერიკულ რიტუალურ-მითიურ კომპლექსებს შორის, რთულ პრობლემას უქმნის ორ კონტინენტს შორის ისტორიული ურთიერთქმედების მკვლევარს. აქ ამას ვერ განვიხილავთ, მაგრამ მხოლოდ იმას ვიტყვით, რომ ცენტრალური სვეტის სიმბოლიკა ბევრად სცილდება ჩრდილო აზიის შამანიზმის ფარგლებს; ის გვხვდება სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიაში, ძველ შუა აღმოსავლეთში, ხმელთაშუა ზღვისპირეთში და მსოფლიოს სხვა რეგიონებში. ცენტრალური საყრდენი სიმბოლიკის არსებობა ძველ ხალხებში, როგორიცაა აშილპა ავსტრალიაში და სემანგის პიგმიები, აგრეთვე "მსოფლიოს ცენტრის" სიმბოლიკის არსებობა პრეისტორიულ ძეგლებზე, იმაზე მეტყველებს, რომ აქ საქმე გვაქვს  უძველეს კოსმოლოგიურ შეხედულებებთან.
    
სამყაროს ცენტრის სიმბოლიკა ყოველთვის ასოცირდება ზეცაში ასვლის იდეასთან ან იქ მცხოვრებ ღვთიურ და ნახევრად ღვთიურ არსებების რიტუალურ ურთიერთობებთან. ასვლა წარმოადგენს ღმერთებთან პირადი კომუნიკაციის ერთ-ერთ უძველეს რელიგიურ გზას და შესაბამისად სრულად მონაწილეობას სიწმინდეებში, რაც საშუალებას აძლევს ადამიანს გავიდეს ჩვეულებრივი ადამიანური შესაძლებლობებიდან. ასვლა და ფრენა ყოველთვის განიხილებოდა, როგორც ადამიანის ღვთაებრიობის ძირითადი მტკიცებულება. "საკრალურის სპეციალისტები" - ჯადოქრები, შამანები, მისტიკოსები - ესენი არიან ადამიანები, რომლებიც გაფრინდნენ ზეცაში ექსტაზის ან "ხორციელ მდგომარეობაში "(ინცონცრეტე). ახლა ჩვენ ავხსნით, თუ რატომ არის ეს თემა ზრდასრულობის ზოგიერთ რიტუალში და ასევე საიდუმლო საზოგადოებებში შესვლის რიტუალებში: კანდიდატი სიმბოლურად ადის ზეცაში, რომ შეეხოს სიწმინდის წყაროს, გადალახოს თავისი ონტოლოგიური სტატუსი და დაემსგავსოს არქეტიპს- "რელიგიური ადამიანი" ან შამანი.
  
ზეცაში ასვლის თემა რადიკალურად განსხვავდება ურჩხულის მიერ გადაყლაპვის თემისგან. თემები, რომლებიც თავდაპირველად სხვადასხვა ტიპის კულტურას მიეკუთვნებოდნენ, ახლა ერთ რელიგიურ კულტში იმყოფებიან; უფრო მეტიც, ორივე თემა შეიძლება მოხდეს ერთი და იგივე პიროვნების ინიციაციისას. ამის მიზეზი არცთუ ძნელად გასაგებია: ჯოჯოხეთში დაშვება და ზეცაში აღზევება აღწერს სხვადასხვა რელიგიურ გამოცდილებას, მაგრამ ისინი, ვინც მას აცნობიერებენ, თანაბრად სცილდებიან ადამიანურ შესაძლებლობებს და "სუფთა სულის" მატარებლები ხდებიან.

ქალთა საიდუმლო საზოგადოებები

ქალთა საიდუმლო საზოგადოებები უფრო ნაკლებად გვხვდება ვიდრე მამაკაცთა საძმოები. ის, რაც მოიცავს კომპლექსურ და მკვეთრად დრამატულ რიტუალებს, როგორც ჩანს, მამაკაცთა საიდუმლო საზოგადოებების ორგანიზაციის ზოგიერთი ასპექტებიდანაა ნასესხები. მაგალითად, ასეთია პანგვეს საიდუმლო ქალთა კულტი, რომელიც "მამაკაცთა კავშირის" საკმაოდ გვიანი იმიტაციაა. ძნელი არ არის შევნიშნოთ ქალთა საზოგადოებების ინიციაციის რიტუალებში ზოგიერთი სპეციფიურად მამაკაცური ელემენტები, მაგრამ ეს სულაც არ ნიშნავს, რომ ქალთა საიდუმლო საზოგადოებები შერეული ვერსიაა, რადგან მხოლოდ ორგანიზაციის გარეგან ფორმებზე   მოახდინეს გავლენა მამაკაცთა საძმოებმა. ეს მოხდა იმ დროს, როდესაც მამაკაცური საძმოების საიდუმლოებები განსაკუთრებული სიმკაცრით არ იყო დაცული. მაგრამ, ქალის საიდუმლო საზოგადოებების ფენომენი არ შემოიფარგლება მხოლოდ მამაკაცთა საძმოების იმიტაციით. ქალთა რელიგიური გამოცდილების სპეციფიკა ხსნის ქალთა სურვილს, ორგანიზება გაუკეთონ დახურულ წრეებს, აღნიშნონ დღესასწაულით თავიანთი საიდუმლოებები, რომლებიც დაკავშირებულია დაბადებას, განაყოფიერებას და უნივერსალურ ნაყოფიერებასთან. და ბოლოს, საიდუმლო საზოგადოებების ორგანიზება ქალებს აძლევს რელიგიურ-მაგიურ პრესტიჟს, რაც მათ საშუალებას აძლევს თავი დააღწიონ ქმრების სრული მორჩილების მდგომარეობას და ისარგებლონ შედარებითი თავისუფლებით. 
   
მართლაც, რ.ხ. ნასაუ ადასტურებს, რომ დასავლეთ აფრიკაში გავრცელებულ ნიემბეს საზოგადოებებში ქალები დიდი თავისუფლებით სარგებლობენ. მამაკაცებს ეშინიათ ნიემბესი და ვერ გაბედავდნენ  ცოლთან კამათს და  საიდუმლო რიტუალების თვალთვალს. ნიემბეს რიტუალის ჩატარების ადგილთან მიახლოების მცდელობისთვის, ორი ევროპელი ქალი, იქაური მკვიდრების ცოლები, იყვნენ ფაქტობრივად სიკვდილმისჯილები. მართალია, მათ შეძლეს გაქცევა ბოლო მომენტში, მაგრამ გადაიხადეს შთამბეჭდავი ჯარიმა და მოინანიეს თავისი საქციელი.
   
სიერა ლეონეს მკვიდრ ქალებს აქვთ საიდუმლო საზოგადოება-ბუნდუ, რომელსაც ხელმძღვანელობს ჯადოქარი, რომელსაც "ბუნდუს ეშმაკს" უწოდებენ. ცერემონიის თვალთვალის მცდელობა მამაკაცისთვის თითქმის სიკვდილით დასჯადია. თუ ვინმე საზოგადოების წევრების მიმართ უპატივცემულოდ იქცევა, მას ჯადოქარი გამოეცხადება "ეშმაკის" კოსტიუმით და ტოტით და ბრძანებს შეიპყრონ დამნაშავე. შემდეგ დასჯილი ტყეში გადაჰყავთ და გამოსასყიდს უნიშნავენ. თუ დამნაშავე უარს იტყვის გადახდაზე, მას სირცხვილის ბოძზე გააკრავენ; ადრე შეიძლებოდა იგი მონადაც კი გაეყიდათ. 

აფრიკის ქალთა საზოგადოებების დამახასიათებელი ნიშნებია: საიდუმლო, რომელიც მათ რიტუალებს ახლავს, თვით საზოგადოების მაღალი რელიგიური პრესტიჟი და განსაკუთრებით მისი ლიდერების. საუკუნის დასაწყისში ტ.ჯ. ოლდრიჯმა დაწერა, რომ ბუნდუს საიდუმლო უფრო მკაცრად ინახებოდა, ვიდრე პოროს მამრობითი საძმოს. არაფერია ცნობილი ბუნდუს რიტუალების შესახებ, გარდა იმისა, რომ ახალგაზრდა გოგონების ინიციაცია მიმდინარეობს ტრადიციულ წეს-ჩვეულებების მიხედვით, რომლებიც დაკავშირებულია მათ სქესთან. რაც შეეხება ნიემბეს საზოგადოების დამახასიათებელ რიტუალებს, 1904 წელს ნასაუმ მხოლოდ ის შეიტყო, რომ რიტუალის დროს ქალები შიშვლები ცეკვავენ და უცენზურო სიმღერებსა და საშინელ წყევლას და გინებას  სწავლობენ.
  
მოგვიანებით დავუბრუნდებით რიტუალური ცეკვების მნიშვნელობას. რაც შეეხება წყევლას და გინებას, უნდა აღინიშნოს, რომ უძველესი დროიდან ჯადოსნური ძალა მიეკუთვნებოდა უხეშ უცენზურო ლექსიკას. ასე რომ, ერთის მხრივ, წყევლის მაგიამ საშუალება მისცა ქალს თავი დაეცვა მამაკაცებისგან და, საერთოდ, ნებისმიერი საფრთხისგან (გარეული ცხოველები, დემონური არსებები, უბედურებები და ა.შ.). სამაგიეროდ, ცერემონიალმა გამოიწვია ეგზალტაცია, ქალის ჩვეულებრივი ქცევის დარღვევით მოკრძალებიდან აგრესიულობაზე გადასვლის პროვოცირება. ნორმალური ქცევის დარღვევა ნიშნავს მიღებული ნორმებით რეგულირებადი ყოველდღიური მდგომარეობიდან გადასვლას "სპონტანურობის" და მრისხანების მდგომარეობაში, რომელშიც ინტენსიურად მონაწილეობენ რელიგიური და მაგიური ძალები. წყევლა და უხამსობა შეიმჩნეოდა იქ, სადაც ქალების საიდუმლო საზოგადოებები არსებობდა- დიონისეს მენადების ბაკქანალიებიდან XIX საუკუნის აღმოსავლეთ ევროპის გლეხ ქალებამდე .
   
აფრიკაში, ისევე როგორც მსოფლიოს სხვა კონტინენტებზე, მაგიურ-რელიგიური საიდუმლო საზოგადოებების პრესტიჟი ყველაზე მეტად ქალებს იზიდავს. შესასვლელი მოსაკრებლები ზოგჯერ ძალიან მაღალია. საზოგადოების უფროს ქალ წევრებს ევალებათ ახალმოსულთა სწავლება. ზოგადად, ინიციაციის მრავალი ხარისხი არსებობს. ამრიგად, გოგონას, რომელიც უკვე შეუერთდა ბუნდუს, თუკი სურვილი აქვს, შეუძლია კიდევ მიიღოს სამი უმაღლესი ხარისხი. მესამე ხარისხი განკუთვნილია ბუნდუს მომავალი მფარველისთვის. ნიემბეს საზოგადოებაში ქალებს, რომლებიც განსაკუთრებით კარგად  ფლობენ რიტუალებსა და ცეკვებს, "ქალბატონებს" უწოდებენ. "ქალბატონი" რომ გახდეს, ქალმა უნდა აირჩიოს ნეოფიტი და თან უნდა ახლდეს ინიციაციის ყველა საცდელებში. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, "ქალბატონი" მეორედ გადის საზოგადოებაში შესვლის მთელ რიტუალს. როგორც მამაკაცებში, ქალთა საიდუმლო საზოგადოებებშიც საკრალურის მიღება ნელ-ნელა ხდება, ეს მოითხოვს სპეციალურ მოწოდებას და უფრო ხანგრძლივ და დეტალურ სწავლებებს.
   
სიერა-ლეონეში ინიციაცირებულმა, სანამ საკუთარ სახლში შევა, უნდა იბანაოს, რომ მოიცილოს ბუნდუს ჯადოსნური ძალა. ამ ძალის მქონე ახალგაზრდა ქალი შეიძლება ძალზედ საშიში იყოს მისი ახლობლებისთვის და მთლიანად საზოგადოებისთვის. ჩვენ უკვე ავღნიშნეთ, რომ თითქმის არაფერი ვიცით ქალთა საიდუმლო საზოგადოებებში შესვლის რიტუალების შესახებ. რაც შეეხება ნიემბეს რიტუალებს, მხოლოდ ის ვიცით, რომ ისინი საკმაოდ მკაცრია. ნეოფიტებმა მზეს ისე უნდა უყურონ, რომ მზერა არ მოაშორონ; ასევე  ცეცხლი გაუქრობლად უნდა შეინარჩუნონ ჯუნგლებში, სადაც ისინი ღამით დარჩებიან; ქარიშხლის დროსაც კი არ უნდა ჩაქრეს ცეცხლი. ცერემონიები დაახლოებით ორი კვირის განმავლობაში გრძელდება.  ბოლოს წინა დღეს, კანდიდატები დადიან სოფელში, აგროვებენ საჩუქრებს, შემდეგ მიდიან მდინარესთან ან ზღვაში სათევზაოდ. მაგრამ თევზაობა უფრო საბაბია. ნამდვილი რიტუალი შემდეგნაირია: თითოეულმა ქალმა ხელი უნდა ჩაყოს ფუღუროში, სადაც გველები ცხოვრობენ და უკან უნდა ამოიღოს მას შემდეგ, რაც გველი ხელზე შემოეხვევა (ეთნოლოგებმა უკვე მიაქციეს ყურადღება ამ რიტუალის მსგავსებას ეგეოსელი მოძღვრების  ქვეწარმავლებით ორივე ხელში ან მკლავებზე შემოხვეულ გამოსახულებებთან). თითოეული კანდიდატი უნდა დაბრუნდეს სოფელში კალათში გველით. რ. ნასაუმ, რომლის ამბავს ვეყრდნობით, ვერ გაარკვია რას აკეთებდნენ ამ გველებით.

რიტუალის ბოლო აქტი საჯაროა. იგი შედგება ცეკვისგან, სახელწოდებით "ლეოპარდი". ერთი "ქალბატონი" ასახიერებს გარეულ ცხოველს, მეორემ, რომელსაც "დედას" უწოდებენ, უნდა დაიცვას შვილები "ლეოპარდის" შემოტევისგან. ცეკვა გრძელი და საკმაოდ სწრაფია. როდესაც "ლეოპარდი" შეიპყრობს ყველა ნეოფიტს, "დედა" მას კლავს ჯოხით, რომელიც მახვილს ჰგავს - შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ "ლეოპარდის" სიკვდილს ნეოფიტების განთავისუფლება მოჰყვება, რომლებსაც მან სიმბოლურად შეჭამა. ჩვენთვის მოულოდნელი იყო ნადირობის სიმბოლიკიდან ნასესხები ამ ბოლო მოტივითან შეხვედრა ქალთა საზოგადოებების რიტუალებში; ცნობილია, რომ ნადირობა და სანადირო მაგია კაცებს ეკუთვნით. ვინაიდან ჩვენ ვსაუბრობთ საზოგადოებრივ რიტუალურ ცეკვაზე, შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ ამ ნასესხების მიზანი არის ნიემბეს ჯადოსნური და რელიგიური პრესტიჟის განმტკიცება: ქალები დაამტკიცებენ, რომ მათ, როგორც "მამაკაცთა კავშირის" წევრებს, შეუძლიათ გარდაისახონ გარეული მხეცად და რომ მისი არ ეშინიათ, რადგან თავისი მაგიის წყალობით "ქალბატონი" ახერხებს "ლეოპარდის" მოკვლას და მისი მსხვერპლის განთავისუფლებას.

ანტაგონიზმი და ურთიერთმიზიულობა

ცნობილია ქალთა სხვა საკულტო გაერთიანებებიც, რომლებშიც, მიუხედავად მკვეთრად გამოხატული ანტიმამაკაცური მიმართულებისა, არსებობს მამაკაცების ”მაგიასთან” დაკავშირებული რამდენიმე ელემენტი. მორდვინებში გვხვდება ქალთა საზოგადოებები, რომელთა სიმბოლური ნიშანია ცხენის მათრახი, ხოლო საზოგადოების წევრები თავს ცხენებს უწოდებენ - ისინი კისერით შვრიით სავსე ჩანთებს ატარებენ, რომელზეც გამოსახულია ცხენის მუცელი.  ეს ცხენის სიმბოლიკა გამოხატავს მამაკაცთა სამხედრო ორგანიზაციების იმიტაციის სურვილს. ეს შედარებით ახალი გაერთიანებებია, რომლებიც თავიანთი სიძლიერისა და მნიშვნელობის გაზრდის მიზნით, მამაკაცთა ორგანიზაციების ნიშნებსა და პრესტიჟს ითვისებენ. ამავე დროს, ასოციაციის სტრუქტურა რჩება მხოლოდ ქალური. მასში დაუშვებელია დაქორწინებული გოგონების, კაცების და ბავშვების გაწევრიანება. რიტუალური "ტრაპეზი", რომელზეც თითოეულ განდობილს ღვინო, საკვები და ვერცხლი მოაქვს, ტარდება წელიწადში ერთხელ, ერთ-ერთი მოხუცი ქალის სახლში. როდესაც ახალგაზრდა დაქორწინებული ქალები სახლში შედიან, მოხუცი ქალები მათ  მათრახს სამჯერ ურტყამენ და უყვირიან: "კვერცხი დადეთ!" შემდეგ ახალგაზრდა ქალები კორსაჟიდან იღებენ მოხარშულ კვერცხს. ამ რიტუალის მნიშვნელობა აშკარაა: კვერცხი სიმბოლოა ჩასახვისა და ჩვენ ვსაუბრობთ ნაყოფიერების საიდუმლოზე. "ტრაპეზი" მთავრდება კარნავალური მსვლელობით სოფელში. მოხუცი ქალები- მთვრალები და ჯოხებზე ამხედრებულნი უხამს სიმღერებს მღერიან. ამ დროს მამაკაცები ვერ ბედავენ სახლიდან გამოსვლას. თუ ეს მოხდება, მათ თავს დაესხმიან, ტანსაცმელს ჩამოახევენ და მასკულინობის ნაკლებობის გამო დასცინიან, რათა პროვოცირება მოახდინონ მათგან საპირისპიროს დასადასტურებლად. საბოლოოდ მამაკაცებს ჯარიმის გადახდა უწევთ თავისუფლების მოსაპოვებლად.

ისევე, როგორც "მამრობითი კავშირები" ატერორებენ ქალებს, ასევე ეს უკანასკნელნიც აყენებენ შეურაცხყოფას, ემუქრებიან და სცემენ კიდეც მამაკაცებს, რომლებიც ხვდებიან ქალებს  მსვლელობისას. ესტონურ სეტუში, რიტუალების დროს, მთვრალი ქალები შიშვლდებიან, იღებენ სექსუალურ და ვნებიან პოზებს, პროვოცირებენ და შეურაცხყოფენ მამაკაცებს. ზოგი ლეგენდა მენადეების მიერ ჩადენილ მკვლელობებზეც კი მოგვითხრობს. სეტუში, ყველა ქალმა უნდა მიიღოს მონაწილეობა დღესასწაულში. ასე რომ, რაც ჩვენს წინაშეა, აღარ არის საიდუმლო საზოგადოება, არამედ ქალთა მისტერია, რომელიც განადიდებს ნაყოფიერების წმინდა ძალას. ითვლება, რომ ამ საიდუმლოებებში მამაკაცების არსებობამ შეიძლება უარყოფითად იმოქმედოს მოსავლის აღებაზე. ამიტომაც, ქალებს მებაღეობის დროს აქვთ უფლება თავდასხმა მოახდინონ ნებისმიერ მამაკაცზე, რომელიც ძალიან ახლოს მოვა მათ ბაღებთან, სექსუალური შეურაცხყოფა მიაყენონ  ან ექსკრემენტებით გაუსწორდნენ. მსგავსი ჩვეულებები მე -19 საუკუნეში დაფიქსირდა კავკასიის ზოგიერთ რეგიონში. მოსავლის ფესტივალებზე ქალები კეტავდნენ მამაკაცებს თავიანთ სახლებში და უშვებდნენ მხოლოდ ფულადი გამოსასყიდის სანაცვლოდ. დაღესტნის ზოგიერთ სოფელში ქალები კაცებს აშიშვლებდნენ, სექსუალურად აღაგზნებდნენ და შემდეგ ჭინჭარს ურტყავდნენ სასქესო ორგანოებში. 
     
როგორც ეველ გასპარინი გვთავაზობს, ამ წეს-ჩვეულებებმა შეიძლება ახსნას, თუ რატომ  განსჯიდნენ დიონისოს მენადეებს სექსუალური დებოშების გამო, თუმცა მათი გაერთიანებები მხოლოდ ქალებისგან შედგებოდა. ბერძნული ლეგენდები მოგვითხრობს იმ კაცებზე, რომლებიც  დიონისოს მენადეების მძვინვარების მსხვერპლნი გახდნენ, ხოლო სეტუში არის ქალთა საფლავები, რომლებიც უკიდურესი აგზნებულობისა და სიბრაზისაგან გარდაიცვალნენ. ლორიცს მოჰყავს მტკიცებულებები, რომ სეტუს ქალები თავიანთი რიტუალების დროს "შეპყრობილნი იყვნენ კაცთა სიძულვილით"; მსგავსი მოვლენები დაფიქსირებულია სერბეთშიც.
   
ჩვენ უკვე ვახსენეთ დაძაბული ურთიერთობის შესახებ, რომელიც არსებობს გოგონებსა და ახალგაზრდა ქალთა ჯგუფებსა  და ახალგაზრდა მამაკაცთა ჯგუფებს შორის, რომლებიც თავს ესხმიან მათ და ცდილობენ გაანადგურონ ქალთა ხელსაქმის  იარაღები. შეიძლება ითქვას, რომ ყოველთვის არსებობს დაძაბულობა  ორი ტიპის საკრალურობის  შორის, რომლებიც ქმნიან ორ განსხვავებულ და პოლარულ მსოფლმხედველობას: მამაკაცურსა და ქალურს. ქალთა საიდუმლო საზოგადოებების გაჩენის მოტივი მათი რელიგიური გამოცდილების სპეციფიკაში მდგომარეობს. ეს არის ცხოვრების სიწმინდის, დაბადების საიდუმლოებისა და უნივერსალური ნაყოფიერების გამოცდილება. ქალთა საკულტო ასოციაციების მიზანია უზრუნველყონ ამ კოსმიურ სიწმინდეში სრული და დაუბრკოლებელი მონაწილეობა, ხოლო ქალების ინიციაცია შეიძლება ჩაითვალოს, როგორც დაბადების საიდუმლოს შესავალი, სულიერი აღორძინების ცნობილი სიმბოლო. დაძაბულობა ორ ტიპურ სიწმინდეს შორის გულისხმობს როგორც მათ ანტაგონიზმს, ისე ურთიერთმიზიდულობას. ცნობილია, რომ, განსაკუთრებით კულტურის უძველეს დონეზე, კაცები "ქალის საიდუმლოებებმა" მოიხიბლა, ხოლო ქალები - "მამრობითმა". ფსიქოლოგები დიდ მნიშვნელობას ანიჭებენ იმ ფაქტს, რომ პრიმიტიულ საზოგადოებაში მამაკაცებს შურდათ "ქალის საიდუმლოებების", განსაკუთრებით მენსტრუაცის და მშობიარობის უნარის. მაგრამ ისინი ყურადღებას არ აქცევდნენ სხვა ფენომენის აშკარაობას: ქალებსაც შურდათ  მაგიის და მამაკაცური ცოდნის (ნადირობის მაგია, უზენაესი არსების საიდუმლოებები, შამანიზმი, ზეცაში ასვლა, გარდაცვლილებთან ურთიერთობა). როგორც მამაკაცები თავიანთ საიდუმლო რიტუალებში იყენებდნენ ქალის ცხოვრების თავისებურებებთან დაკავშირებულ სიმბოლოებს (იხ. მაგალითად, დაბადების სიმბოლიკა ინიცირების დროს), ასევე  ქალებმა მიითვისეს მამაკაცთა რიტუალები და სიმბოლოები. ეს ამბივალენტური ქცევა საპირისპირო სქესის "საიდუმლოებების" მიმართ ფსიქოლოგისთვის ფუნდამენტური პრობლემაა. მაგრამ რელიგიური ისტორიკოსი ითვალისწინებს მხოლოდ მათი ქცევის რელიგიურ მნიშვნელობას. თუ ჩვენ გავშიფრავთ ორი სახის- მამაკაცური და ქალური საკრალურის ანტაგონიზმს და ურთიერთმიზიდულობას, მაშინ ერთი მხრივ, ვხედავთ საკუთარი სქესის სპეციფიკური გამოცდილების გაღრმავების დიდ სურვილს და მეორეს მხრივ, პარადოქსულ მოტივს შეიცვალოს ეგზისტენციალური ვითარება, რომელიც სინამდვილეში, არ ექვემდებარება ცვლილებებს და ეძიებს "საერთო" -სკენ მიმავალი გზას.

მომდევნო ქვეთავის სანახავად ისრით გადადით შემდეგ თავზე, ან აირჩიეთ შესაბამისი თავი სარჩევში (მარჯვენა პანელზე)

თუ გსურთ დააფასოთ ჩვენი შრომა და დაეხმაროთ ჩვენს ვებ-გვერდს ამ და სხვა წიგნების თარგმნაში, ნებისმიერი თანხა შეგიძლიათ ჩარიცხოთ ამ რეკვიზიტებზე: 

საქართველოს ბანკი: GE04BG0000000621532700
TBC ბანკი: GE30TB7154245061100005
მიმღები: მამუკა გურული 
პირადი ნომერი: 35001029103 

ასევე შეგიძლიათ გადმორიცხოთ საზღვარგარეთიდან ნებისმიერი გზავნილის სისტემით.

წიგნის თავები


იყიდე ჩვენი ელ. წიგნები PDF და MOBI (ქინდლის) ფორმატში

წიგნების სია

მეგობრებო, თქვენ გაქვთ შესაძლებლობა, რომ შეიძინოთ მაგმას ბიბლიოთეკის საუკეთესო წიგნები ელექტრონულ - PDF და MOBI (ქინდლის) ფორმატებში.

წიგნის მოთხოვნა

ტექსტის ზომა 16px
ტექსტის ფერი #666666
ფონის ფერი #ffffff