ისტორია

ღმერთების დაპურება: აცტეკების დედაქალაქში ნაპოვნი ასობით თავის ქალა მასიურ მსხვერპლშეწირვაზე მიუთითებს

ქურუმმა სწრაფი მოძრაობით გაუჭრა ტყვეს მკერდი და ჯერ კიდევ მფეთქავი გული ამო...

მეროე

მეროე იყო ძველი სახელწიფოს - ქუშის მდიდარი მეტროპოლისი, რომელიც დღევანდელი ...