აზრები

ოთხი კეთილშობილი ჭეშმარიტება ბუდიზმში


მოცემულ ტექსტში ვისაუბრებ ადრეული ბუდიზმის უმნიშვნელოვანეს ასპექტზე

ქებათა ქება მატერიას


აბსტრაქტული სისტემები ერთის მხრივ წარმოადგენენ უზომოდ დიდ მონაპოვარ...

ბედისწერა აწმყო განგრძობითი ფორმაა


ბედისწერა ლამაზი სიტყვაა და ასევე ლამაზი შინაარსი აქვს. ზოგადად, ჩე...

ბედნიერების დევნაში დაშვებული შეცდომები


ბედნიერება არ არის მიღწევადი წრფივი მოვლენა, არც მუდმივობით გამოირჩ...

შეხვედრა სიკვდილთან


მაშინ 5 წლისა ვიყავი, სულ არ ვიცოდი სიკვდილი საერთოდ თუ არსებობდა ქ...

ტექსტის ზომა 16px
ტექსტის ფერი #666666
ფონის ფერი #ffffff